Volbracht

2023

 • december - God op kousenvoeten
  De Kovel steunt muzikale kerstcauserie God op kousenvoeten (God’s Poets Society)

2021

 • november - In gesprek met Laibach
  Exclusief gesprek tussen de leden van de avant-gardegroep Laibach en onze redacteur Thomas Quartier osb. Oftewel een kruisbestuiving tussen subcultuur en kloostercultuur. Het bekende Sloveense kunstenaarscollectief Laibach, dat al decennia lang met provocatieve performances een subcultureel ‘klooster van de toekomst’ vormt, was bereid om met de redactie van De Kovel in dialoog te treden. Lees hier het artikel … Lees verder Volbracht →

2019

 • oktober - Oratorium : Benedictus, man van vrede
  De Kovel vierde zijn koperen jubileum met drie uitvoeringen van het Benedictusoratorium Man van vrede! De drie uitvoeringen vonden plaats te Leuven in de Abdijkerk van Keizersberg op vrijdag 18 oktober, te Mechelen in de Sint-Romboutskathedraal op zondag 20 oktober, en te Nijmegen in de Dominicuskerk op zaterdag 26 oktober. In Nijmegen had voorafgaand aan de … Lees verder Volbracht →

2018

 • maart - Hoofdredacteur benoemd tot prior-administrator in Abdij Keizersberg
  Abt Guillermo Arboleda osb, praeses van de benedictijnse Congregatie van Subiaco-Cassino, benoemde op 26 februari onze hoofdredacteur Dirk Hanssens osb tot prior-administrator van de Leuvense abdij Keizersberg. Prior Dirk volgt abt Kris Op de Beeck osb, die de abdij al sinds 1993 leidde en zijn beste krachten hieraan wijdde. De nieuwe overste wacht nu de … Lees verder Volbracht →
 • februari - Studiedag “Sterke plekken”
  STERKE PLEKKEN geven RUIMTE In de abdij Keizersberg organiseerde het Liturgisch Instituut van de KU Leuven i.s.m. het Academisch Centrum voor Praktische Theologie en De Kovel op 21 februari een studiedag onder het motto ‘Sterke plekken’. De studiedag stond onder leiding van de professoren Thomas Quartier osb en Joris Geldhof. Onder de deelnemers studenten, pastores, leerkrachten, zorgverleners… … Lees verder Volbracht →

2016

 • oktober - Michael Casey in Leuven en Tilburg
  SPIRITUELE GIDS MICHAEL CASEY in LEUVEN en TILBURG In oktober bezocht dom Michael Casey ocso van de Tarrawarra abdij in Victoria (Australië) de Lage Landen. Door zijn talrijke boeken behoort de cisterciënzermonnik tot de meest toonaangevende auteurs over monastieke spiritualiteit vandaag. Zijn bezoek stond in het teken van het spanningsveld tussen individu en gemeenschap. Op uitnodiging van het Liturgisch Instituut van … Lees verder Volbracht →

2015

 • november - Kloosterjobs uit de doeken gedaan
  De behartiging van alles wat er te doen valt in de besloten wereld van het klooster vormde voor de redactie van De Kovel een goede reden om volgelingen van Benedictus te bevragen op ervaringen met de hun opgedragen bedieningen. Uitgeschreven gesprekjes op basis van eenvoudige vragen als ‘sluit uw taak aan bij uw ambitie?’, ‘wat … Lees verder Volbracht →
 • oktober - Getijden van het leven
  Studiedag vrijdag 2 oktober 2015 – Abdij Keizersberg Leuven De betekenis van het getijdengebed voor de pastoraal vandaag en morgen Wie de getijden verwaarloost, wordt door het getij overspoeld. (Jan Wit) De tijd te heiligen is vanouds een van de functies van het getijdengebed. Niet alleen in de kloosters, maar ook in de kerk en … Lees verder Volbracht →

2014

 • november - Het leven vieren
  SYMPOSIUM – HET LEVEN VIEREN Vreugde en verdriet, het gewone en het ongewone – zowat alles kan ons raken. Het leven is doordesemd van spiritualiteit. Maar echt bezield en begeesterd is het alleen als het ook ‘verdicht’ wordt in rituelen vol zeggingskracht. Vanuit de nood die velen ervaren om weer te leren vieren in geest … Lees verder Volbracht →
 • april - Tussen handboog en kromstaf
  TUSSEN HANDBOOG EN KROMSTAF De Kovel, de Hoge Gildenraad van Brabant (HGB), de Hoge Gildenraad der Kempen (HGK) en de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) organiseerden samen een dagvullend congres  in de Leuvense abdij Keizersberg op de prachtige, historische site van de hertogelijke burcht. Het congres vond plaats op zaterdag 26 april 2014 onder het motto ‘Tussen handboog en kromstaf’ en belichtte de raakvlakken tussen … Lees verder Volbracht →
 • januari - CD In Pace Frivola
  In de eerste week van 2014 is de nieuwe cd van het vocaal ensemble Musa Horti uitgebracht: In Pace Frivola. Die spraakmakende titel verwijst naar de lustrumviering van De Kovel. In november 2012 creëerde Musa Horti dit koorwerk van Sebastiaan van Steenberge. De ‘lustrumconcerten’ in België en Nederland kenden zoveel bijval, dat er bijkomende concerten gepland … Lees verder Volbracht →

2013

 • september - 23ste Hildegarddag
  23STE HILDEGARDDAG – OOTMOED EN UITKEER De middeleeuwse abdis, mystica, profetes, natuurvorser, genezeres, dichteres en componiste Hildegard van Bingenwordt al eeuwen vereerd. Maar door allerlei kerkpolitieke strubbelingen werd zij nooit officieel heilig verklaard. Eeuwenlang leek de wereld geen belangstelling voor haar te hebben. Dat veranderde in de 19de eeuw, toen de monniken van Solesmes haar geschriften … Lees verder Volbracht →
 • juni - In Pace Frivola revisited
  Vijf jaar De Kovel ging niet onopgemerkt voorbij. Die lustrumviering, eind 2012, was een feest van klank en betekenis. Een feest dat volgens de vele concertgangers in de abdij Keizersberg (Leuven), de Sint Adelbertabdij (Egmond-Binnen) en de Sint-Pietersabdij (Steenbrugge) een vervolg verdiende. ‘Waarom ook niet?’, dacht de redactie, ‘goede muziek is er voor de eeuwigheid.’ En dus … Lees verder Volbracht →

2012

 • november - In Pace Frivola
  LUSTRUMVIERING ‘IN PACE FRIVOLA’ Vijf jaar De Kovel is een kleine verjaardag, maar de lustrumviering werd wel een groots en inspirerend gebeuren, een waardig feest van klank en betekenis. Ze vond plaats op vrijdag 16 november 2012 in de abdij Keizersberg in Leuven, en werd met tussenpozen van telkens één week herhaald in de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen (25 november) en de Sint-Pietersabdij in Steenbrugge-Assebroek (30 november). Onder massale belangstelling … Lees verder Volbracht →

2011

 • november - Kruisweg van de Stilte
  De Kruisweg van de Stilte – die ooit stabiliteit beloofde in het stille pand van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren – deed tijdens de bouwwerkzaamheden in deze trappistenabdij van de Westhoek een ‘ronde van Vlaanderen’. Na tentoonstellingen in o.a. Brugge, Ieper, Gent en Antwerpen was dit meesterwerk van Armand Demeulemeester vanaf 10 september tot en met … Lees verder Volbracht →
 • oktober - In de Kovel
  Een dag voor Kovelabonnees Nederlandse lezers van De Kovel konden op zaterdag 22 oktober (van 09u30 tot 16u30) een dagje in de trappistenabdij Sion te Diepenveen meemaken om er elkaar te ontmoeten, uit te wisselen maar vooral ook iets te proeven van de praktijk van de lectio divina. Abt Alberic Bruschke (adjunct-hoofdredacteur van De Kovel) … Lees verder Volbracht →

2010

 • november - Symposium ‘Contemplatie: pad naar vrede’
  Op zaterdag 6 november 2011 verleende De Kovel zijn medewerking aan het symposium ‘Contemplatie: pad naar vrede’ van de Vrienden van de Wandelmaat in abdij Sion bij Deventer. Getuige de vele waarderende woorden van de talrijke deelnemers – het maximum van honderd deelnemers was ruim van tevoren al overschreden – mag het symposium een succes heten.
 • oktober - De Kovel goes crossmediaal
  Al van bij het begin houdt De Kovel het niet alleen bij het papieren medium: per aflevering staan telkens één of meerdere items online op de website van de periodiek. Eind oktober werd het flamboyante gezegde ‘De Kovel goes crossmediaal’ zelfs helemaal bewaarheid. Naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe vertaling van de Regel van Benedictus, een uitgave van Lannoo, postte de … Lees verder Volbracht →
 • februari - Eenvoud is goud – tentoonstelling
  In de kapittelzaal van de Leuvense benedictijnenabdij Keizersberg had  op donderdag 4 februari 2010 de vernissage plaats van een unieke tentoonstelling met contemporaine kunstwerken die de taal van de eenvoud gebruiken om de beschouwer tot innerlijke vrede en harmonie te brengen. De gelegenheidsgalerij liet diverse standpunten van eenheid zien. De opstelling van de tableaus en … Lees verder Volbracht →
 • januari - Eenvoud is goud – Symposium
  Eenvoud is niet eenvoudig te omschrijven. Het begrip kan staan voor ongekunsteld gedrag, integere wandel, onverdeeld engagement, innerlijke vrede of soberheid. Eenvoud werd door de eeuwen heen met waarheid, goedheid en schoonheid geassocieerd. En met geluk, zeker in tijden van nood en verwarring. Maar wat er ook van moge zijn, geen beter gids en leefkader … Lees verder Volbracht →

2009

 • juni - Secretariaat De Kovel verhuist
  In het Brabantse Berkel-Enschot was geen sprake meer van stil en afgescheiden leven, vanwege de oprukkende stad. De trappistinnen van abdij Koningsoord hadden weinig keus. Verhuizen was de boodschap. Het nieuwe Koningsoord, waar ook het secretariaat van De Kovel gehuisvest is, staat nu op het landgoed Johannahoeve tussen Arnhem en Oosterbeek, op het terrein van de missionarissen van … Lees verder Volbracht →
 • januari - Mozaïek ‘Kovel van licht’ is verloot
  Onder beëdigd toezicht werd op 15 januari 2009 de naam van de winnaar van het Kovelmozaïek uit de lotingtrommel gevist door kunstenaar Marq Rawls himself.   Prior Erik-Godfried Feys osb van de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge mag zich voortaan de gelukkige bezitter van ‘De Kovel van Licht’ noemen.    

2008

 • december - Mozaïek “Kovel van Licht”
    De maker van de mozaïek, Marq Rawls, overhandigt de ‘Kovel van Licht’ aan Dirk Hanssens osb. Deze mozaïek wordt verloot onder de abonnees die de promotiecampagne bij de jaarovergang 2008-2009 steunden.  
 • juni - Stichting De Kovel
  Op maandag 9 juni werd in het kantoor van notaris Monique Rombouts te Zundert een Stichting in het leven geroepen die het tijdschrift De Kovel tot wettige omkadering zal dienen. De Stichting draagt dezelfde naam als de periodiek en vindt ‘onderdak’ in de trappistenabdij Maria Toevlucht.  Het begon in januari jl. als een avontuur: de … Lees verder Volbracht →
 • maart - De Kovel toert door Egypte en de Sinaï
    Onze redacteur Bert Claerhout is op 26 maart vertrokken naar Egypte en het gebied van de Sinaï. De reisroute loopt langs de oudste monastieke centra van de christelijke tijdrekening: de Koptische monasteria van El Makar, Bishoï, Baranus en El Suria in de Wadi-Natrun, de kloosters van de heilige Paulus van Thebe en Antonius de Grote nabij de Rode Zee … Lees verder Volbracht →
 • maart - Medewerker De Kovel boekstaaft Abba Poimen
  Classicus Maurits Pinnoy verzamelde en vertaalde alle woestijnspreuken van abba Poimen, een van de beroemdste anachoreten uit het vroegchristelijke Egypte. Het ‘wijsheidsboek’ kreeg de titel Monnik in de woestijn – woorden van abba Poimen en werd voorgesteld op 5 maart in de Leuvense abdij Keizersberg. Dat dit ook voor De Kovel een bijzondere dag was, laat zich gemakkelijk begrijpen. Als de redactie her en der … Lees verder Volbracht →