Stichting De Kovel

Op maandag 9 juni werd in het kantoor van notaris Monique Rombouts te Zundert een Stichting in het leven geroepen die het tijdschrift De Kovel tot wettige omkadering zal dienen. De Stichting draagt dezelfde naam als de periodiek en vindt ‘onderdak’ in de trappistenabdij Maria Toevlucht. 

Het begon in januari jl. als een avontuur: de lancering van het monastieke tijdschrift De Kovel. Niet lang daarna bezorgde de weerklank in de media de redactie van de nieuwe periodiek echter een ‘luxeprobleem’. Door de snelle groei van het blad werd het geraadzaam de (gedeeltelijk) vrijgestelde en onbezoldigde redacteuren en medewerkers een wettige omkadering te bieden. De omvang van de administratie begon immers aanzienlijke proporties aan te nemen. Bovendien steeg de omzet zo fel dat het niet langer verantwoord was de aan de uitgave verbonden risico’s als particulier persoon te dragen.

In samenspraak met het curatorium, d.i. het bestuursorgaan van de verschillende moderamina van het samenwerkingsverband van Nederlandstalige monniken en monialen van de osb-, ocso- en o.cist.-signatuur, werd daarom besloten tot de oprichting van de ‘Stichting De Kovel’, een vereniging zonder winstoogmerk. De Stichting neemt het tijdschrift De Kovel over. De doelstellingen van het tijdschrift zijn overigens gelijk aan die van de Stichting: verspreiding van het monastieke gedachtegoed en van de op de regel van Benedictus geënte spiritualiteit. De bestuursleden van de nieuwe vereniging zijn dan ook redactieleden van de periodiek:

hoofdredacteur Dirk Hanssens osb neemt de taak van voorzitter op zich,

redactie-secretaresse Rafaël Roelofs ocso wordt secretaris-

penningmeester

en adjunct-hoofdredacteur Guerric Aerden ocso bestuurslid.

 

 

De ‘Stichting De Kovel’ fungeert voortaan als zakelijke en juridische onderbouw van het tijdschrift en zal ook nieuwe publicaties en de organisatie van (of medewerking aan) evenementen, symposia, congressen e.d. mogelijk maken.

Hoewel opererend onder de grote intermonasteriële koepel van het zogenaamde Westmalleverband en door diens verantwoordelijken gemandateerd, behoudt de redactie van De Kovel – zo bepalen het de statuten – een vrij onafhankelijke positie waar het haar specifieke werking betreft: de bewaking van het profiel en de eigen redactievoering van het blad. Hierin staan de kritische zin voor kwaliteit, de open geest waarin het spirituele landschap wordt verkend en de zorg voor een genuanceerd en toegankelijk aanbod van berichtgeving en beschouwing voorop.