Inhoudsopgave nr. 80 (november 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Traditie en vernieuwing

Traditie en tradities 
Naar een goed begrepen overlevering
(Guerric Aerden ocso)

Traditie en overdracht
Het doorgeven van het leven van de Geest
met het psalter als voorbeeld
(Benoît Standaert osb)

Traditie en vrijheid
in het monastieke leven
(Peter Nissen)

De bron van levend water
Een metaforische uitweiding
over de primauteit van de liturgie en de eucharistie
(Matthias Ausloos)

In Azië verandert alles…
en hervindt het zich steeds weer
(Paul van der Velde)

Intermezzo        

Spreuken over traditie
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Kapittel

Vrede op aarde?
Overwegingen bij het geboorteverhaal van Jezus
(Koos Verhoof)

Focus

De Leuvense jaren van de zalige Columba Marmion
(Dirk Hanssens osb en Guibert Michiels osb)

Onomwonden

Giorgio Morandi
en zijn seriële kunst rond stil leven
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

Forum

Abbas Generalis Belgae
Cisterciënzergeneraals van de gewone en strikte observantie in Rome
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken