Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 73 (juni 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Stilzwijgendheid en communicatie

Oude christelijke wijsheid voor vandaag 
Ware kennis wordt in stilte geboren
(Michael Glerup)

De (kloosterlijke) dialoog:
de hoeder van de stilte
(Guerric Aerden ocso)

Stilte in gemeenschap
Getuigenis van een trappistin
(Katharina Michiels ocso)

Waarachtigheid in woord en daad:
onmisbare sleutel tot vrede
(Jo Hanssens)

Het vaderland van de stilte
Bij een gedicht van Ryszard Krynicki
(Frederik Tack)

Intermezzo:

Stilte spreekt – twee gedichten van Ida Gerhardt
(selectie: Dirk Hanssens osb)

 Forum

Synodaliteit van gemeenschap
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

Focus

Spiegels van verlies
Pointillistische impressies van Luc Vanhie
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKado

Een verkwikkend glas
(Charles van Leeuwen)

Resonanties

Punk & Monk
In dialoog met Charlie Harper van de UK Subs
(Thomas Quartier osb)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 72 (maart 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Crisis, een uitgelezen kans

Crisis als oefening 
in de geest van Elia en andere profeten
(Kees Waaijman o.carm)

Agere contra:
de kunst van de spirituele discipline in tijden van crisis
(Nikolaas Sintobin s.j.)

Opnieuw geboren
De borstweringen van retraites en lockdowns
(Ton Roumen)

Bouwen aan veerkracht in de crisis
en nieuwe kansen zien
(Jeff Gaspersz)

‘De monastieke bubbel houden we aan!’
Visuele spiritualiteit van Maus Bullhorst
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo:

De bijl en de crisis – een vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

 Kapittel

De tussentijdse en de eindcrisis
Twee evangelieperikopen becommentarieerd
(Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Abdijleven in het rustige Venetië van het Noorden
Een Brugs hemelrijk tussen Snaggaard en de Potterie
(Harry van Royen)

Een eeuwenoude erfenis op zoek naar nieuwe accenten
Benedictijnen aan de rand van Brugge
(Harry van Royen)

KloosterKado
De halve Regel
(Charles van Leeuwen)

Forum
Missie in Congo:
een onverwerkte of bijna vergeten geschiedenis?
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 71 (januari 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Maria Magdalena

Hoeren die heiligen worden 
Hoe Maria Magdalena en Maria van Egypte tot één rolmodel samensmelten
(Guerric Aerden ocso)

Twee Maria’s en een anonieme vrouw
De caleidoscoop die Maria Magdalena heet
(Lieke Wijnia)

Maria de Marseillaise
Hoe een bootvluchtelinge de meest begeerde heilige werd
(Joost Caen & Dirk Hanssens osb)

Maria als sekswerker: nou en?!
Een feministisch-theologisch perspectief op Maria Magdalena
(Mariecke van den Berg)

De kus en de omhelzing
Een kloosterstory in het licht van Maria Magdalena
(Thomas Quartier osb)

Intermezzi:

Noli me tagere – een schilderij van Titiaan
(Dirk Hanssens osb)

Lamentatio – een laat-middeleeuws sculptuur
(Dirk Hanssens osb)

Gekroonde woorden

Maria Magdalena beurt Simon Petrus op
Een brief en een gedicht
(Jos Stroobants & Dirk Hanssens osb)

 Kapittel

‘Ik zoek hem, maar ik vind hem niet’
De bruid en haar liefde zonder einde
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

HerOpend

Abdijleven in het rustige Venetië van het Noorden
Een Brugs hemelrijk tussen Snaggaard en de Potterie
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 70 (november 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Monastiek leven voor de toekomst

Op de loer liggen voor het sublieme
Monastieke guidelines
(Guerric Aerden ocso)

Monastieke (pioniers)plekken in Nederland
Stadskloosters, pleisterplekken en bezinningscentra
(Nick Everts)

Monachisme-light
Een persoonlijke visie op het nieuwe monnikendom
(Kevin Maddy)

Ambivalent engagement
Kunstenaarscollectief Laibach over het klooster van de toekomst
(Thomas Quartier osb)

Een onzekere maar gezegende weg
Geluiden uit het Jongerenklooster van Deventer
(Catharinus van den Berg)

Portfolio:

Gemeenschap van Jeruzalem (© foto: Elke Wetzig)

Sint-Sixtusabdij Westvleteren (© foto: Braambos)

 Kapittel

Marcus (her)lezen
De geraffineerdheid van de Blijde Boodschap
(Charles Vergeer)   

Focus   

Scolastica eindelijk weer met haar broer Benedictus verenigd
Studentenresidentie voor kloosterzusters in de Leuvense abdij Keizersberg
(Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Abdijleven in een woelige stad
Gent: toevluchtsoord voor cisterciënzerinnen
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 69 (september 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Ambrosius van Milaan

Een kerkvader met gezag 
in kerk en wereld
(Dirk Hanssens osb)

Mystagogische catechesen
De initiatie van volwassenen in het vroege christendom
(Gerard Rouwhorst)

Aurelius Ambrosius van Milaan:
dichter van hymnen
(Patrick Lateur)

Jezus’ voeten wassen en zalven
Ambrosius over de boetvaardige zondares als beeld van de kerk
(Tamar Vertommen ocso)

De zondeval van Adam bij Ambrosius
en de mogelijke invloed op Augustinus
(Anthony Dupont & Mathijs Lamberigts)

‘Zorg ervoor dat mensen zichzelf kunnen helpen’
Ambrosius van Milaan over christelijke barmhartigheid
(Peter J. van Egmond)

Een korte revival als patroonheilige
dankzij de bijen en de Boerenbond
(Harry van Royen )

Intermezzi:

‘Gij zult de oren van het volk strelen…’ (Ambrosius van Milaan)

‘Omnia Christus nobis est’ (Ambrosius van Milaan)

 Resonanties

Eenheid en heling in actie:
Joseph Beuys vanuit monastiek oogpunt bekeken
(Thomas Quartier osb)    

HerOpend

Abdijleven aan de samenvloeiing van Leie en Schelde
Twee stadsabdijen van grote allure: Sint-Pieter en Sint-Baafs
(Harry van Royen)

KloosterKado  

De ongenode gast
(Charles van Leeuwen)

  Agenda

 Boeken