Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 68 (juni 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Het vreemde: een paradox

‘Moge je een vreemde zijn!’ 
Een monastieke zegenwens
(Thomas Quartier osb)

De bizon en de regenboog
De vreemde bedezang van Thomas Quartier osb
(Dirk Hanssens osb)

Hoe het vreemde ons vormt:
van armoede en angst tot waardigheid, veiligheid en rijkdom
(Stef Hublou Solfrian)

Ambivalenties in perceptie van migratie
Reflecties vanuit de theologie van de migratie
(Jorge E. Castillo Guerra)

Als de vrouw vertelt, luistert haar man
Over vertellen tegen de dood en de Verhalen-van-duizend-en-één-nacht
(Frank G. Bosman)

Intermezzi:

De vreemde wereld van Giorgio de Chirico (Dirk Hanssens osb)

De vreemde wereld van Paul Klee (Dirk Hanssens osb)

Kapittel   

Tot zegen geroepen
(Bernardus Peeters ocso)

Forum

Sint Thomas Becket,
de aartsbisschop die gedood werd en toch overwon
(Harry van Royen)

Gekroonde woorden

Kantelberg … of hoe God bestaat
(Dirk Hanssens osb)

Focus   

Geroepen om in gemeenschap te leven
100 jaar monastiek leven in de priorij O.L.V. van Bethanië in Loppem  
(Maksymilian Nawara osb & Dirk Hanssens osb)    

Resonanties

Onstuimige harmonie
Gitaar en paard in rockende balans – Ronnie Wood
(Thomas Quartier osb)

 Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 67 (maart 2021)

Kort Nieuws

Dossier: John Main en zijn volgelingen

Meditatie en gemeenschap 
John Main en het contemplatieve christendom
(Laurence Freeman osb)

De ontwikkeling van de christelijke meditatie
in België en Nederland
(José Pype)

Verwondering
Meditaties over schaduw, licht en tijd
(Guido Van Hercke)

Toenemend in geloof, vervuld van hoop
Notities vanuit het Open Contemplatief Huis
(Dirk Masschelein)

Mediteren
Een getuigenis en een reflectie
(Benoît Standaert osb)

Wat vindt Azië ervan?
Hoe meditatiepraktijken bruggen slaan tussen tradities
(Paul van der Velde)

Intermezzi:

Deze glans over mij… (ps. 18): psalmbewerking door Guido Van Hercke

Verberg niet uw aangezicht (ps. 27 & 36): psalmbewerking door Guido Van Hercke

Rust en zegen (ps. 62 & 67): psalmbewerking door Guido Van Hercke

Focus   

Stralend controversieel
maar boordevol betekenis en kracht –
kunstschilder Kehinde Wiley versus Hans Memling
(Frederik Tack)

HerOpend 

Een minneparadijs langs de Nete en de Dender
De monialenabdijen in Lier, Walem en Dendermonde  
(Harry van Royen)    

 Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 66 (januari 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Moderne Devotie

Het succesverhaal van de Moderne Devotie: 
nieuwe spiritualiteit met keuzemogelijkheden
(Anna Dlabačová)

Geert Grote:
de architect van de Moderne Devotie
(Rijcklof Hofman)

Inspiratie uit Groenendaal
Jan van Ruusbroec en de Moderne Devotie
(Rob Faesen s.j.)

Liturgische mystiek
uit het Arnhemse St. Agnesklooster
(Ineke Cornet)

Theater van het verlangen
Ignatius van Loyola en de Moderne Devotie
(Inigo Bocken)

Suster Bertken:
een moderne devote kluizenares
(José van Aelst)

Navolging in crisis?
De herontdekking van de Moderne Devotie
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo:   

De profundis (ps. 130): psalmvertaling
(Geert Grote)

Focus   

Levensliederen I
Geen wc-rol, maar een trechter
(Jonah Falke)

Levensliederen II
Stamelende liefde
(Inigo Bocken)

Levensliederen III
Dichtenderwijs
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKado

Erfgenamen
(Charles van Leeuwen)

 HerOpend

Een abdij op vele plaatsen thuis
De Sint-Bernardusabdij met haar ‘uithorigheden’  
(Harry van Royen)    

Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 65 (november 2020)

Kort Nieuws

Dossier: Rouwmoed en tranen

Rouwmoed en zelfverwerkelijking 
Reflecties bij monastieke stervensverhalen
(Thomas Quartier osb)

Het koord
Rouwmoed als ultieme reddingsboei
(Dirk Hanssens osb)

Treuren met een liefdevol gevoel
Rouwmoed bij Bernardus van Clairvaux
(Guerric Aerden ocso)

Melancholische contemplatie of actieve melancholie
Weemoed en rouwmoed als motor van het verzet
(Inigo Bocken)

‘Juist in de contrasten!’
Een verkenning rond de leringen van de Boeddha
(Paul J.C.L. van der Velde)

Intermezzo:   

‘De Heer heeft het geluid van mijn schreien gehoord’
(Aurelius Augustinus)

Tranen die zuiverheid en vreugde bewerken
(Aquinata Bockmann osb)

Kapittel    

Rouwmoed doet opkijken naar het kruis
Homilie bij het feest van kruisverheffing
(Dirk Hanssens osb)

Resonanties    

Gebed vanuit de spelonk
Monastieke crisisgeluiden van Nick Cave
(Thomas Quartier osb)

 Focus

Geuren, parfums en wierook
Fenomenologische en symbolische bedenkingen
(Cyrille Vael osb)

Forum    

Leven in de kerk
De lange weg naar valorisatie van kerkgebouwen    
(Harry van Royen)

HerOpend

Een abdij met meer dan één locatie
Monastieke spoorvorming in het hertogdom Brabant  
(Harry van Royen)    

Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 64 (september 2020)

Kort Nieuws

Dossier: Ireneüs van Lyon

Gedeeld geloof versus waanwijsheid en pseudokennis
Ireneüs van Lyon en zijn Adversus haereses
(Peter Nissen)

‘God zien om te leven’
Heilseconomie bij Ireneüs van Lyon
(Tamar Vertommen ocso)

Ontspannen in Gods handen
Ireneüs van Lyon over de mens in de schepping
(Dieter Van Belle)

Verhoging van de mens 
Recapitulatio bij Ireneüs van Lyon
(Guerric Aerden ocso)

‘Een fundament voor het gebouw’
Over de Regel van de waarheid
(Dieter Van Belle)

Intermezzo:   

Uiteenzetting over de apostolische prediking (exerpt)
(Ireneüs van Lyon)

Gekroonde woorden    

Corona
I. De overmoed, II. De deemoed, III. De moed
(Jos Stroobants)

KloosterKado    

De gebedsdobbelsteen
(Charles van Leeuwen)

Forum    

Monnikschilders
Ontmoeting met schrijver en schilder Jonah Falke    
(Thomas Quartier osb)

HerOpend

Grafelijke abdijkerken in Zuid-Holland
Liturgie in Rijnsburg en Loosduinen 
(Harry van Royen)    

Agenda

 Boeken