Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 77 (maart 2023)

Kort Nieuws

Dossier: (Ont-)angsten

De slechte leermeester Angst 
Of is hij dan toch een goede raadgever?
(Dirk Hanssens osb)

Als de Heer water in wijn verandert
Over vrees in Bernardus’ werk De diversis
(Guerric Aerden ocso)

Groeien naar een angstvrije gemeenschap
De omgang met angsten vanuit benedictijns perspectief
(Wil Derkse)

‘Wees niet bang, maar blijf hopen!’
Over het ontstaan en de boodschap van De stille wijzen
(Andy Arnts)

Moed als antwoord op angst
Hoe de theoloog de psychiater overklast
(Frederik Tack)

De bevrijding – zonder angst naar de toekomst
Een dialoog met het avantgarde-duo hackedepicciotto
(Thomas Quartier osb)

Intermezzi

De bekoring van de angst door Bernardus van Clairvaux

‘Gij, Heer, zijt mijn hoop’ door Bernardus van Clairvaux

(selectie: Tamar Vertommen ocso)

Forum

Onderweg met Evagrius van Pontus
Verslag van een kloostertocht
(Ignace Frénay)    

 Onomwonden

Lyonel Feininger
en zijn seriële kunst rond Gelmeroda
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Monastieke sporen tussen rivieren en panda’s
in Wevelgem, Cambron en Ath
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 76 (januari 2023)

Kort Nieuws

Dossier : Petrus Damiani

De koninklijke weg van het kluizenaarsleven 
volgens eremiet-kardinaal Petrus Damiani
(Guerric Aerden ocso)

Lijden uit liefde
De disciplina in dienst van de monastieke hervorming bij de camaldulenzer Petrus Damiani
(Peter Nissen)

Contemplatie moet ook dienstig zijn
Hoe een middeleeuws dichter en een hedendaags glaskunstenaar Petrus Damiani begrepen
(Dirk Hanssens osb)

Van wereldburger tot kluizenaar
Thomas Merton op zoek naar zijn roeping
(Willy Eurlings)

De kluis van Bolderberg:
de spiegel voor het grotere ‘wij’
Een gesprek met Jonas Slaats
(Dirk Hanssens osb)

Intermezzo

Lof van het kluizenaarsleven door Petrus Damiani
(vertaling: Roger De Coster osb)

Forum

Stille eenzaamheid als bron van verbinding
Overpeinzingen van een retraitant in ‘kartuizermodus’
(Karel Musch)    

 Onomwonden

Franz Xaver Messerschmidt en zijn seriële kunst
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Monialen in het zog van militair geweld
Tussen Marquette en Groeninghe
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 75 (november 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Amerimnia

Onbezorgd of de juiste zorg? 
De onder- en bovengrens van de amerimnia
(Guerric Aerden ocso)

Krasjes van overdreven bevlogenheid
Naar een spreuk over een kopschuwe broeder in de woestijn
(Dirk Hanssens osb)

De verleiding van de wil
Zorgeloos wilskrachtig in de kringloop van genade
(Grace Remington ocso)

Zoek de vrede, tracht die te veroveren’
Monastiek leven als een weg naar rust
(Tamar Vertommen ocso)

Stoïcijnen en christenen
Is de christelijke zorgeloosheid een vorm van stoïcijns gedrag?
(Carlos Steel)

Ik, de Clown en het Universum
Hoe lichtheid en zorgeloosheid besmettelijk kunnen zijn
(Bart Walter)

Intermezzi

Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen
(Maaike Verstraeten)

Alles is volbracht
(Roger Schutz)

Kapittel

De zorgen zijn voor morgen
maar de inspanning om vrijheid te verwerven voor vandaag
(Dirk Hanssens osb) 

Focus

De Giesbertsen als leidraad voor een geschiedenis
van de trappistenabdij Lilbosch in Echt
(Harry van Royen)

KloosterKado

Cadeau aan het klooster
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Benedictijnen en cisterciënzers onder grafelijke bescherming
Vlaamse abdijsporen in Noord-Frankrijk
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 74 (september 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Brood om van te leven

‘Ik ben het brood des levens’
De broodrede in het evangelie volgens Johannes
(Dirk Hanssens osb)

Brood bakken
en wat het ons kan leren over het leven
(Vlad B. Popa)

Brood als leermiddel
In de school van vertrouwen en geloof
(Guerric Aerden ocso)

Pompoenen en honingkoekjes
Een ‘geromantiseerde’ anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

De breking van het brood
in Handelingen en de Didachè en in de vroegste geschiedenis van het Avondmaal
(Henk Jan de Jonge)

De nood aan opengebroken brood
Als brood geen bron van leven meer is
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo

Koveliaans brood bakken – enkele aandachtspunten
(Tamar Vertommen ocso)

Kapittel

‘De dag begon ten einde te lopen…’
Homilie voor Sacramentsdag
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)    

KloosterKado

Een oude pij
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Cisterciënzererfgoed als getuige van woelige tijden
Boxley: een Vlaamse abdijstichting in Kent
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 73 (juni 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Stilzwijgendheid en communicatie

Oude christelijke wijsheid voor vandaag 
Ware kennis wordt in stilte geboren
(Michael Glerup)

De (kloosterlijke) dialoog:
de hoeder van de stilte
(Guerric Aerden ocso)

Stilte in gemeenschap
Getuigenis van een trappistin
(Katharina Michiels ocso)

Waarachtigheid in woord en daad:
onmisbare sleutel tot vrede
(Jo Hanssens)

Het vaderland van de stilte
Bij een gedicht van Ryszard Krynicki
(Frederik Tack)

Intermezzo:

Stilte spreekt – twee gedichten van Ida Gerhardt
(selectie: Dirk Hanssens osb)

 Forum

Synodaliteit van gemeenschap
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

Focus

Spiegels van verlies
Pointillistische impressies van Luc Vanhie
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKado

Een verkwikkend glas
(Charles van Leeuwen)

Resonanties

Punk & Monk
In dialoog met Charlie Harper van de UK Subs
(Thomas Quartier osb)

  Agenda

 Boeken