Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 75 (november 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Amerimnia

Onbezorgd of de juiste zorg? 
De onder- en bovengrens van de amerimnia
(Guerric Aerden ocso)

Krasjes van overdreven bevlogenheid
Naar een spreuk over een kopschuwe broeder in de woestijn
(Dirk Hanssens osb)

De verleiding van de wil
Zorgeloos wilskrachtig in de kringloop van genade
(Grace Remington ocso)

Zoek de vrede, tracht die te veroveren’
Monastiek leven als een weg naar rust
(Tamar Vertommen ocso)

Stoïcijnen en christenen
Is de christelijke zorgeloosheid een vorm van stoïcijns gedrag?
(Carlos Steel)

Ik, de Clown en het Universum
Hoe lichtheid en zorgeloosheid besmettelijk kunnen zijn
(Bart Walter)

Intermezzi

Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen
(Maaike Verstraeten)

Alles is volbracht
(Roger Schutz)

Kapittel

De zorgen zijn voor morgen
maar de inspanning om vrijheid te verwerven voor vandaag
(Dirk Hanssens osb) 

Focus

De Giesbertsen als leidraad voor een geschiedenis
van de trappistenabdij Lilbosch in Echt
(Harry van Royen)

KloosterKado

Cadeau aan het klooster
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Benedictijnen en cisterciënzers onder grafelijke bescherming
Vlaamse abdijsporen in Noord-Frankrijk
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 74 (september 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Brood om van te leven

‘Ik ben het brood des levens’
De broodrede in het evangelie volgens Johannes
(Dirk Hanssens osb)

Brood bakken
en wat het ons kan leren over het leven
(Vlad B. Popa)

Brood als leermiddel
In de school van vertrouwen en geloof
(Guerric Aerden ocso)

Pompoenen en honingkoekjes
Een ‘geromantiseerde’ anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

De breking van het brood
in Handelingen en de Didachè en in de vroegste geschiedenis van het Avondmaal
(Henk Jan de Jonge)

De nood aan opengebroken brood
Als brood geen bron van leven meer is
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo

Koveliaans brood bakken – enkele aandachtspunten
(Tamar Vertommen ocso)

Kapittel

‘De dag begon ten einde te lopen…’
Homilie voor Sacramentsdag
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)    

KloosterKado

Een oude pij
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Cisterciënzererfgoed als getuige van woelige tijden
Boxley: een Vlaamse abdijstichting in Kent
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 73 (juni 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Stilzwijgendheid en communicatie

Oude christelijke wijsheid voor vandaag 
Ware kennis wordt in stilte geboren
(Michael Glerup)

De (kloosterlijke) dialoog:
de hoeder van de stilte
(Guerric Aerden ocso)

Stilte in gemeenschap
Getuigenis van een trappistin
(Katharina Michiels ocso)

Waarachtigheid in woord en daad:
onmisbare sleutel tot vrede
(Jo Hanssens)

Het vaderland van de stilte
Bij een gedicht van Ryszard Krynicki
(Frederik Tack)

Intermezzo:

Stilte spreekt – twee gedichten van Ida Gerhardt
(selectie: Dirk Hanssens osb)

 Forum

Synodaliteit van gemeenschap
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

Focus

Spiegels van verlies
Pointillistische impressies van Luc Vanhie
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKado

Een verkwikkend glas
(Charles van Leeuwen)

Resonanties

Punk & Monk
In dialoog met Charlie Harper van de UK Subs
(Thomas Quartier osb)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 72 (maart 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Crisis, een uitgelezen kans

Crisis als oefening 
in de geest van Elia en andere profeten
(Kees Waaijman o.carm)

Agere contra:
de kunst van de spirituele discipline in tijden van crisis
(Nikolaas Sintobin s.j.)

Opnieuw geboren
De borstweringen van retraites en lockdowns
(Ton Roumen)

Bouwen aan veerkracht in de crisis
en nieuwe kansen zien
(Jeff Gaspersz)

‘De monastieke bubbel houden we aan!’
Visuele spiritualiteit van Maus Bullhorst
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo:

De bijl en de crisis – een vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

 Kapittel

De tussentijdse en de eindcrisis
Twee evangelieperikopen becommentarieerd
(Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Abdijleven in het rustige Venetië van het Noorden
Een Brugs hemelrijk tussen Snaggaard en de Potterie
(Harry van Royen)

Een eeuwenoude erfenis op zoek naar nieuwe accenten
Benedictijnen aan de rand van Brugge
(Harry van Royen)

KloosterKado
De halve Regel
(Charles van Leeuwen)

Forum
Missie in Congo:
een onverwerkte of bijna vergeten geschiedenis?
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 71 (januari 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Maria Magdalena

Hoeren die heiligen worden 
Hoe Maria Magdalena en Maria van Egypte tot één rolmodel samensmelten
(Guerric Aerden ocso)

Twee Maria’s en een anonieme vrouw
De caleidoscoop die Maria Magdalena heet
(Lieke Wijnia)

Maria de Marseillaise
Hoe een bootvluchtelinge de meest begeerde heilige werd
(Joost Caen & Dirk Hanssens osb)

Maria als sekswerker: nou en?!
Een feministisch-theologisch perspectief op Maria Magdalena
(Mariecke van den Berg)

De kus en de omhelzing
Een kloosterstory in het licht van Maria Magdalena
(Thomas Quartier osb)

Intermezzi:

Noli me tagere – een schilderij van Titiaan
(Dirk Hanssens osb)

Lamentatio – een laat-middeleeuws sculptuur
(Dirk Hanssens osb)

Gekroonde woorden

Maria Magdalena beurt Simon Petrus op
Een brief en een gedicht
(Jos Stroobants & Dirk Hanssens osb)

 Kapittel

‘Ik zoek hem, maar ik vind hem niet’
De bruid en haar liefde zonder einde
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

HerOpend

Abdijleven in het rustige Venetië van het Noorden
Een Brugs hemelrijk tussen Snaggaard en de Potterie
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken