Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 70 (november 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Monastiek leven voor de toekomst

Op de loer liggen voor het sublieme
Monastieke guidelines
(Guerric Aerden ocso)

Monastieke (pioniers)plekken in Nederland
Stadskloosters, pleisterplekken en bezinningscentra
(Nick Everts)

Monachisme-light
Een persoonlijke visie op het nieuwe monnikendom
(Kevin Maddy)

Ambivalent engagement
Kunstenaarscollectief Laibach over het klooster van de toekomst
(Thomas Quartier osb)

Een onzekere maar gezegende weg
Geluiden uit het Jongerenklooster van Deventer
(Catharinus van den Berg)

Portfolio:

Gemeenschap van Jeruzalem (© foto: Elke Wetzig)

Sint-Sixtusabdij Westvleteren (© foto: Braambos)

 Kapittel

Marcus (her)lezen
De geraffineerdheid van de Blijde Boodschap
(Charles Vergeer)   

Focus   

Scolastica eindelijk weer met haar broer Benedictus verenigd
Studentenresidentie voor kloosterzusters in de Leuvense abdij Keizersberg
(Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Abdijleven in een woelige stad
Gent: toevluchtsoord voor cisterciënzerinnen
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 69 (september 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Ambrosius van Milaan

Een kerkvader met gezag 
in kerk en wereld
(Dirk Hanssens osb)

Mystagogische catechesen
De initiatie van volwassenen in het vroege christendom
(Gerard Rouwhorst)

Aurelius Ambrosius van Milaan:
dichter van hymnen
(Patrick Lateur)

Jezus’ voeten wassen en zalven
Ambrosius over de boetvaardige zondares als beeld van de kerk
(Tamar Vertommen ocso)

De zondeval van Adam bij Ambrosius
en de mogelijke invloed op Augustinus
(Anthony Dupont & Mathijs Lamberigts)

‘Zorg ervoor dat mensen zichzelf kunnen helpen’
Ambrosius van Milaan over christelijke barmhartigheid
(Peter J. van Egmond)

Een korte revival als patroonheilige
dankzij de bijen en de Boerenbond
(Harry van Royen )

Intermezzi:

‘Gij zult de oren van het volk strelen…’ (Ambrosius van Milaan)

‘Omnia Christus nobis est’ (Ambrosius van Milaan)

 Resonanties

Eenheid en heling in actie:
Joseph Beuys vanuit monastiek oogpunt bekeken
(Thomas Quartier osb)    

HerOpend

Abdijleven aan de samenvloeiing van Leie en Schelde
Twee stadsabdijen van grote allure: Sint-Pieter en Sint-Baafs
(Harry van Royen)

KloosterKado  

De ongenode gast
(Charles van Leeuwen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 68 (juni 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Het vreemde: een paradox

‘Moge je een vreemde zijn!’ 
Een monastieke zegenwens
(Thomas Quartier osb)

De bizon en de regenboog
De vreemde bedezang van Thomas Quartier osb
(Dirk Hanssens osb)

Hoe het vreemde ons vormt:
van armoede en angst tot waardigheid, veiligheid en rijkdom
(Stef Hublou Solfrian)

Ambivalenties in perceptie van migratie
Reflecties vanuit de theologie van de migratie
(Jorge E. Castillo Guerra)

Als de vrouw vertelt, luistert haar man
Over vertellen tegen de dood en de Verhalen-van-duizend-en-één-nacht
(Frank G. Bosman)

Intermezzi:

De vreemde wereld van Giorgio de Chirico (Dirk Hanssens osb)

De vreemde wereld van Paul Klee (Dirk Hanssens osb)

Kapittel   

Tot zegen geroepen
(Bernardus Peeters ocso)

Forum

Sint Thomas Becket,
de aartsbisschop die gedood werd en toch overwon
(Harry van Royen)

Gekroonde woorden

Kantelberg … of hoe God bestaat
(Dirk Hanssens osb)

Focus   

Geroepen om in gemeenschap te leven
100 jaar monastiek leven in de priorij O.L.V. van Bethanië in Loppem  
(Maksymilian Nawara osb & Dirk Hanssens osb)    

Resonanties

Onstuimige harmonie
Gitaar en paard in rockende balans – Ronnie Wood
(Thomas Quartier osb)

 Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 67 (maart 2021)

Kort Nieuws

Dossier: John Main en zijn volgelingen

Meditatie en gemeenschap 
John Main en het contemplatieve christendom
(Laurence Freeman osb)

De ontwikkeling van de christelijke meditatie
in België en Nederland
(José Pype)

Verwondering
Meditaties over schaduw, licht en tijd
(Guido Van Hercke)

Toenemend in geloof, vervuld van hoop
Notities vanuit het Open Contemplatief Huis
(Dirk Masschelein)

Mediteren
Een getuigenis en een reflectie
(Benoît Standaert osb)

Wat vindt Azië ervan?
Hoe meditatiepraktijken bruggen slaan tussen tradities
(Paul van der Velde)

Intermezzi:

Deze glans over mij… (ps. 18): psalmbewerking door Guido Van Hercke

Verberg niet uw aangezicht (ps. 27 & 36): psalmbewerking door Guido Van Hercke

Rust en zegen (ps. 62 & 67): psalmbewerking door Guido Van Hercke

Focus   

Stralend controversieel
maar boordevol betekenis en kracht –
kunstschilder Kehinde Wiley versus Hans Memling
(Frederik Tack)

HerOpend 

Een minneparadijs langs de Nete en de Dender
De monialenabdijen in Lier, Walem en Dendermonde  
(Harry van Royen)    

 Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 66 (januari 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Moderne Devotie

Het succesverhaal van de Moderne Devotie: 
nieuwe spiritualiteit met keuzemogelijkheden
(Anna Dlabačová)

Geert Grote:
de architect van de Moderne Devotie
(Rijcklof Hofman)

Inspiratie uit Groenendaal
Jan van Ruusbroec en de Moderne Devotie
(Rob Faesen s.j.)

Liturgische mystiek
uit het Arnhemse St. Agnesklooster
(Ineke Cornet)

Theater van het verlangen
Ignatius van Loyola en de Moderne Devotie
(Inigo Bocken)

Suster Bertken:
een moderne devote kluizenares
(José van Aelst)

Navolging in crisis?
De herontdekking van de Moderne Devotie
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo:   

De profundis (ps. 130): psalmvertaling
(Geert Grote)

Focus   

Levensliederen I
Geen wc-rol, maar een trechter
(Jonah Falke)

Levensliederen II
Stamelende liefde
(Inigo Bocken)

Levensliederen III
Dichtenderwijs
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKado

Erfgenamen
(Charles van Leeuwen)

 HerOpend

Een abdij op vele plaatsen thuis
De Sint-Bernardusabdij met haar ‘uithorigheden’  
(Harry van Royen)    

Agenda

 Boeken