Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 82 (maart 2024)

Kort Nieuws

Dossier: De profeet Jona

Jona en de grote vis 
Een reis naar het dodenrijk en terug
(Max van de Wiel ocso)

Het teken van Jona, zeereisverhalen en bijbelse humor
Het boek Jona in de vroegchristelijke literatuur
(Peter Nissen)

De nukkige profeet onder ‘zijn’ ricinusboom
Of hoe een karikatuur ontzettend veel wijsheid kan bevatten
(Dirk Hanssens osb)

John Tavener en de walvis
Een bijbelverhaal als dramatische cantate
(Max van de Wiel ocso)

Intermezzi

Achterwaartse beweging – de Jona van Michelangelo
(Dirk Hanssens osb)

De grote vis in de beeldende kunst
(Dirk Hanssens osb)

Focus

Van Zouaaf tot eerste abt-primaat van de benedictijnen
Dom Hildebrand de Hemptinne vertegenwoordigt de Belgische monastieke grandeur
(Harry van Royen)

Forum

De eerste seculiere oblatuur van de Nederlanden
Pioniers in Affligem
(Frank Teirlinck)

Onomwonden

Bill Viola
en zijn video’s van het stromende leven
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

Gekroonde woorden

Tableau vivant
Bij het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts
(Dirk Hanssens osb)

Resonanties

De p/Passie van Arvo Pärt
Muziek die verstilt en verstilling brengt
(Max van de Wiel ocso)

HerOpend

Een vergeten joodse non en een ommegangsdichter
De abdijen van Vrouwenpark en Vlierbeek
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 81 (januari 2024)

Kort Nieuws

Dossier: Wilde monniken en hun Keltisch temperament

Keltisch monnikendom: 
krachtlijnen, organisatie, hoofdfiguren en teksten
Guerric Aerden ocso

Sint Columba van Iona
Bruggenbouwer tussen het Keltische geloof en het christendom
Dirk Hanssens osb

Amandus en Columbanus
The (missing) links
Geert Berings

De zeereis van Sint Brandaan
Een middeleeuwse novelle over een Ierse abt
Dirk Hanssens osb –

De Ierse peregrinatio
en de bijbehorende culturele uitwisseling
Sven Meeder

Intermezzi

De drie P’s van het Keltische christendom
(Dirk Hanssens osb)

Legendes over het Keltische christendom
(Dirk Hanssens osb)

Focus

Het plastische getal gered?
Valorisatie van het abdijcomplex van dom Van der Laan in Waasmunster
(Harry van Royen)

Forum

Een wereldpionier in ecologische conversie
Catalaanse cisterciënzers dragen zorg voor het milieu
(Matilde Latorre en Bérengère Dommaigné)

Onomwonden

Edward Hopper
en zijn schilderijen rond zonovergoten eenzaamheid
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Heilig leven aan de groene rand van Brussel
De kloosters van Vorst en Ter Kameren
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 80 (november 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Traditie en vernieuwing

Traditie en tradities 
Naar een goed begrepen overlevering
(Guerric Aerden ocso)

Traditie en overdracht
Het doorgeven van het leven van de Geest
met het psalter als voorbeeld
(Benoît Standaert osb)

Traditie en vrijheid
in het monastieke leven
(Peter Nissen)

De bron van levend water
Een metaforische uitweiding
over de primauteit van de liturgie en de eucharistie
(Matthias Ausloos)

In Azië verandert alles…
en hervindt het zich steeds weer
(Paul van der Velde)

Intermezzo        

Spreuken over traditie
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Kapittel

Vrede op aarde?
Overwegingen bij het geboorteverhaal van Jezus
(Koos Verhoof)

Focus

De Leuvense jaren van de zalige Columba Marmion
(Dirk Hanssens osb en Guibert Michiels osb)

Onomwonden

Giorgio Morandi
en zijn seriële kunst rond stil leven
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

Forum

Abbas Generalis Belgae
Cisterciënzergeneraals van de gewone en strikte observantie in Rome
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 79 (september 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Amma’s doorheen de tijd –

Amma Syncletica van Alexandrië: 
een woestijnmoeder die wijsheidslerares werd
(Dirk Hanssens osb)

Over dragen, baren, voeden en spenen
Geestelijk en goddelijk moederschap bij Augustinus
(Kitty Bouwman)

Hoge minne dragen
Contemplatief moederschap bij Hadewijch
(Kris Van Put)

De Moeder Gods en de mens
volgens Titus Brandsma
(Inigo Bocken)

Etty Hillesum
en haar vermogen om het aardse te ontstijgen
en God te vinden in een goddeloze tijd
(Elisabeth Wouters)

Het geschenk van het moederschap
Een gesprek met Mirjam van der Vegt
(Dirk Hanssens osb)

Intermezzi:         

Spreuken van amma Syncletica
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Spreuken van amma Theodora
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Onomwonden

Jean Rustin
en zijn seriële kunst rond het naakte bestaan
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Zusters op zoek naar gelukzaligheid
Besloten tuinen in Beaupré en Affligem
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 79 (september 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Amma’s doorheen de tijd –

Amma Syncletica van Alexandrië: 
een woestijnmoeder die wijsheidslerares werd
(Dirk Hanssens osb)

Over dragen, baren, voeden en spenen
Geestelijk en goddelijk moederschap bij Augustinus
(Kitty Bouwman)

Hoge minne dragen
Contemplatief moederschap bij Hadewijch
(Kris Van Put)

De Moeder Gods en de mens
volgens Titus Brandsma
(Inigo Bocken)

Etty Hillesum
en haar vermogen om het aardse te ontstijgen
en God te vinden in een goddeloze tijd
(Elisabeth Wouters)

Het geschenk van het moederschap
Een gesprek met Mirjam van der Vegt
(Dirk Hanssens osb)

Intermezzi:         

Spreuken van amma Syncletica
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Spreuken van amma Theodora
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Onomwonden

Jean Rustin
en zijn seriële kunst rond het naakte bestaan
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Zusters op zoek naar gelukzaligheid
Besloten tuinen in Beaupré en Affligem
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken