Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 79 (september 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Amma’s doorheen de tijd –

Amma Syncletica van Alexandrië: 
een woestijnmoeder die wijsheidslerares werd
(Dirk Hanssens osb)

Over dragen, baren, voeden en spenen
Geestelijk en goddelijk moederschap bij Augustinus
(Kitty Bouwman)

Hoge minne dragen
Contemplatief moederschap bij Hadewijch
(Kris Van Put)

De Moeder Gods en de mens
volgens Titus Brandsma
(Inigo Bocken)

Etty Hillesum
en haar vermogen om het aardse te ontstijgen
en God te vinden in een goddeloze tijd
(Elisabeth Wouters)

Het geschenk van het moederschap
Een gesprek met Mirjam van der Vegt
(Dirk Hanssens osb)

Intermezzi:         

Spreuken van amma Syncletica
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Spreuken van amma Theodora
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Onomwonden

Jean Rustin
en zijn seriële kunst rond het naakte bestaan
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Zusters op zoek naar gelukzaligheid
Besloten tuinen in Beaupré en Affligem
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 78 (juni 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Homo ludens – sport en spel

‘Speel het spel met alles wat je hebt!’ 
Liturgie als interactief spel
(Frank G. Bosman)

Jongleur Bernardus:
‘Ik zal spelen om een speelbal te worden voor anderen.’
(Guerric Aerden ocso)

‘Het beste van jezelf geven’
De actuele en historische visie van de katholieke kerk en de pausen op de sport
(Dries Vanysacker)

Het spel van het onbenoembare
en de niet-menselijke speler
(Cisse Meert en Gert Van Langendonck)

Heilig spel of poppenkast?
Over performatieve liturgie
(Thomas Quartier osb)

Intermezzi

Koers is religie
(Dirk Hanssens osb)

De aftrap in Stayen
(Dirk Hanssens osb)

Gekroonde woorden

Speelse kloosterzegen
(Cisse Meert en Chat GPT4)

Focus

Op de golven van de tijd
Reflecties bij het overlijden van de laatste cisterciënzerabt
van de gewone observantie in de Lage Landen
(Harry van Royen)    

 Onomwonden

Piet Mondriaan
en zijn seriële kunst van kerktoren tot compositie
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Maagden aan de oevers van de Schelde
Bernardinnen van het platteland naar de stad Oudenaarde
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 77 (maart 2023)

Kort Nieuws

Dossier: (Ont-)angsten

De slechte leermeester Angst 
Of is hij dan toch een goede raadgever?
(Dirk Hanssens osb)

Als de Heer water in wijn verandert
Over vrees in Bernardus’ werk De diversis
(Guerric Aerden ocso)

Groeien naar een angstvrije gemeenschap
De omgang met angsten vanuit benedictijns perspectief
(Wil Derkse)

‘Wees niet bang, maar blijf hopen!’
Over het ontstaan en de boodschap van De stille wijzen
(Andy Arnts)

Moed als antwoord op angst
Hoe de theoloog de psychiater overklast
(Frederik Tack)

De bevrijding – zonder angst naar de toekomst
Een dialoog met het avantgarde-duo hackedepicciotto
(Thomas Quartier osb)

Intermezzi

De bekoring van de angst door Bernardus van Clairvaux

‘Gij, Heer, zijt mijn hoop’ door Bernardus van Clairvaux

(selectie: Tamar Vertommen ocso)

Forum

Onderweg met Evagrius van Pontus
Verslag van een kloostertocht
(Ignace Frénay)    

 Onomwonden

Lyonel Feininger
en zijn seriële kunst rond Gelmeroda
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Monastieke sporen tussen rivieren en panda’s
in Wevelgem, Cambron en Ath
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 76 (januari 2023)

Kort Nieuws

Dossier : Petrus Damiani

De koninklijke weg van het kluizenaarsleven 
volgens eremiet-kardinaal Petrus Damiani
(Guerric Aerden ocso)

Lijden uit liefde
De disciplina in dienst van de monastieke hervorming bij de camaldulenzer Petrus Damiani
(Peter Nissen)

Contemplatie moet ook dienstig zijn
Hoe een middeleeuws dichter en een hedendaags glaskunstenaar Petrus Damiani begrepen
(Dirk Hanssens osb)

Van wereldburger tot kluizenaar
Thomas Merton op zoek naar zijn roeping
(Willy Eurlings)

De kluis van Bolderberg:
de spiegel voor het grotere ‘wij’
Een gesprek met Jonas Slaats
(Dirk Hanssens osb)

Intermezzo

Lof van het kluizenaarsleven door Petrus Damiani
(vertaling: Roger De Coster osb)

Forum

Stille eenzaamheid als bron van verbinding
Overpeinzingen van een retraitant in ‘kartuizermodus’
(Karel Musch)    

 Onomwonden

Franz Xaver Messerschmidt en zijn seriële kunst
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Monialen in het zog van militair geweld
Tussen Marquette en Groeninghe
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 75 (november 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Amerimnia

Onbezorgd of de juiste zorg? 
De onder- en bovengrens van de amerimnia
(Guerric Aerden ocso)

Krasjes van overdreven bevlogenheid
Naar een spreuk over een kopschuwe broeder in de woestijn
(Dirk Hanssens osb)

De verleiding van de wil
Zorgeloos wilskrachtig in de kringloop van genade
(Grace Remington ocso)

Zoek de vrede, tracht die te veroveren’
Monastiek leven als een weg naar rust
(Tamar Vertommen ocso)

Stoïcijnen en christenen
Is de christelijke zorgeloosheid een vorm van stoïcijns gedrag?
(Carlos Steel)

Ik, de Clown en het Universum
Hoe lichtheid en zorgeloosheid besmettelijk kunnen zijn
(Bart Walter)

Intermezzi

Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen
(Maaike Verstraeten)

Alles is volbracht
(Roger Schutz)

Kapittel

De zorgen zijn voor morgen
maar de inspanning om vrijheid te verwerven voor vandaag
(Dirk Hanssens osb) 

Focus

De Giesbertsen als leidraad voor een geschiedenis
van de trappistenabdij Lilbosch in Echt
(Harry van Royen)

KloosterKado

Cadeau aan het klooster
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Benedictijnen en cisterciënzers onder grafelijke bescherming
Vlaamse abdijsporen in Noord-Frankrijk
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken