Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 58 (juni 2019)

Kort Nieuws

 Dossier: Oude en nieuwe godsbeelden

De Naam is de openbaring van G-D
Bijbels godsbeeld
(Jean Bastiaens)

Het onzichtbare zichtbaar maken
De zoektocht naar God en het goddelijke in de moderne kunst
(Wouter Prins)

Een ‘andere’ God op het spoor
Het verlangen als kind van armoede en rijkdom
(Roger Burggraeve sdb)

Gods- en mensbeelden in rood en blauw
Verheerlijking en liefde scheppen een hechte diptiek
(Dirk Hanssens osb)

Het absurde beeld van God
Bespiegelingen bij De pest van Albert Camus
(Thomas Quartier osb & Stijn Krooshof)

Intermezzo:
The Ancient of Days (Europe a Prophecy) – visioen van William Blake
(Dirk Hanssens osb)

Gekroonde woorden

Een tafel en vier stoelen
Gedichten bij de restauratiewerken aan de Leuvense Keizersbergabdij
(Jos Stroobants)

KloosterKado
De kracht die redt en leven geeft
Stabilitas opnieuw gedefinieerd
(Charles van Leeuwen)

Focus
Het heruitgevonden ‘LABORA’ in een ‘ORA ET LABORA’-oord
Nieuwe werkplek voor ondernemers in abdij Keizersberg
(Dirk Hanssens osb)

Resonanties
Zing je eigen lied – oud én nieuw!
De creatieve authenticiteit van folk-legende Judy Collins
(Thomas Quartier osb)  

Agenda

Boeken

Inhoudsopgave nr. 57 (maart 2019)

Kort Nieuws

Dossier: Ballingschap – vloek en zegen

God roept in de ballingschap
Ezechiël, profeet tegen wil en dank
(Luc Devisscher)

– Hoe een balling de leermeester der ballingen werd
Johannes Chrysostomus als Jonagold in de oogstmand van de hemel
(Robert Matheus)

– Verbannen naar een verlaten eiland
Isaac van Stella: ver van al wat in de wereld is
(Guerric Aerden ocso)

– Bannelingen over het Kanaal
Britse religieuzen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw)
(Harry van Royen)

– Ballingen die de apathie voorbij zijn
Mijmeringen bij het rusteloze proza van Bernardo Soares
(Thomas Quartier osb & Stijn Krooshof)

Het gezicht van de ballingschap
Alexej von Jawlensky op zoek naar het verloren vaderland
(Frederik Tack)

Intermezzo I:  ‘Ik zag de hemel geopend’ – visioen van een banneling op Patmos
(Joannes M. Touw osb)

Intermezzo II: In ballingschap tijdens de Groote Oorlog – Belgische trappisten in Nederland
(Harry van Royen)

Kapittel
Het martelaarschap van de liefde
Goede-Weekkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)

Forum
Eeuwenoud en springlevend cisterciënzer erfgoed
Symposium van het Forum Cistercians along the North and Baltic Sea
(Tamar Vertommen ocso)

Focus
Het kleine wolkje hoop
‘Psalmodisch’ beeldend werk van Els Vos
(Katrien Sollie)  

Agenda

Boeken

Inhoudsopgave nr. 56 (januari 2019)

Kort Nieuws

Dossier: Gregorius de Grote

– De crisismanager en restaurateur
Gregorius de Grote: een baken in een woelige tijd
(Harry van Royen)

– Paus Gregorius de Grote
en zijn zoektocht naar perfectie in een imperfecte levensstaat
(Bruno Judic)

Hutsepot en heilsaanbod
Gregorius de Grote leest de tekenen van de tijd
(Tamar Vertommen ocso)

– ‘Als een lang verwachte brief’
Gregorius de Grote en zijn lezing van het boek Job
(Rebekka Willekes ocso)

– Gregorius de Grote en Benedictus van Nursia:
stichtende spiegelbeelden van elkaar
(Dirk Hanssens osb)

– Vingerwijzingen naar het onzichtbare
De hand van God in de Dialogen van paus Gregorius
(Gerard Mathijsen osb)

– Missionaire monniken
De benedictijnse zendingsstrategie van paus Gregorius de Grote
(Peter Nissen)

Bekentenis: ‘Wat voor een wachter ben ik dan?’
Uit een homilie van paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël

Focus

U die Keizersberg een warm hart toedraagt…
Leuvense benedictijnen zoeken toekomst op hun historische site
(Dirk Hanssens osb)  

Resonanties

De kracht van de imaginatie
John Lennon droomt zich een nieuwe werkelijkheid
(Thomas Quartier osb)

KloosterKado

Het voornaamste geschenk
(Charles van Leeuwen)

Agenda

Boeken

Inhoudsopgave nr. 55 (november 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Kleur!

– Rentmeesters over de veelkleurige genade van God
Een bijbelse verkenning en uitnodiging
(Frederik Tack)

– Kleur aanbrengen is waarheid vinden
Het kleurgebruik in iconen
(Dirk Hanssens osb en Thom Breukel)

Contempleren in kleuren
Cisterciënzer accenten in de eerste graalroman
(Guerric Aerden ocso)

– Stralend witte gebouwen
Cisterciënzerabdijen als heldere bakens in ‘verduisterde’ regionen
(Harry van Royen)

– Bruine paters, grauwe zusters en blauwe nonnen
Kleur in religieuze habijten
(Kristien Suenens en Greet De Neef)

Kleuren in Azië
Hindoeïsme en boeddhisme: rijkgetinte religies
(Paul van der Velde)

– Visuele contemplatie
Cusanus en zijn ‘benedictijnse’ correctie
(Inigo Bocken)

Beeldmeditatie: De stad der kleuren
Het nieuw Jeruzalem
(Davide Meindersma)

Forum

– ‘Het menselijke leven van Jezus is ons model’
Enzo Bianchi over Bose 
(Bernhard Eckerstorfer osb)

– Profetische stem en vernieuwende kracht
Symposium over de betekenis van Thomas Merton voor deze wereld
(Thomas Quartier osb)
 

Kapittel
‘Hij kusse mij met een kus van zijn mond’
Advents- en kerstkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)
 

Heropend
Hoe het zoenoffer Drenthes erfgoedhart werd
Mariënkamp in Assen
(Harry van Royen)

Agenda
 

Boeken

Inhoudsopgave nr. 54 (september 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Geest en lichaam

Op zoek naar de hele mens
Een bijbels perspectief
(Bénédicte Lemmelijn)

– Geest en lichaam: vrienden of vijanden?
Kloosterpraktijken in de middeleeuwen
(Peter Nissen)

– Het vergoddelijkte lichaam in de minnemystiek
Twee middeleeuwse vrouwen getuigen over pijn en genot
(Sander Vloebergs)

– Droom en verbeelding in Aelred van Rievaulx’ Dialoog over de ziel
Over de grenzen van lichaam en geest
(Joost Baneke)

– Een lied van liefde, dood en leven
Verkenningen van lichaam en geest
in het spoor van Thomas Merton en Joan Baez
(Thomas Quartier osb)

Kapittel
De bijzondere retoriek van de Geest
Knipsels uit een belichaamd prekenboek
(Dirk Hanssens osb)

Forum
De selectie van trefwoorden: een monnikenwerk
Hoe de Werkgroep Abdijbibliotheken de bestanden ontsluit
(Hans de Jong)

Heropend
Het sterfkruis en de kloostermoppen
Aduard van abdij tot dorp
(Harry van Royen)
 

Resonanties
Wat als God een van ons zou zijn?
Joan Osborne over spiritualiteit, zang en Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Agenda
 
Boeken