Inhoudsopgave nr. 79 (september 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Amma’s doorheen de tijd –

Amma Syncletica van Alexandrië: 
een woestijnmoeder die wijsheidslerares werd
(Dirk Hanssens osb)

Over dragen, baren, voeden en spenen
Geestelijk en goddelijk moederschap bij Augustinus
(Kitty Bouwman)

Hoge minne dragen
Contemplatief moederschap bij Hadewijch
(Kris Van Put)

De Moeder Gods en de mens
volgens Titus Brandsma
(Inigo Bocken)

Etty Hillesum
en haar vermogen om het aardse te ontstijgen
en God te vinden in een goddeloze tijd
(Elisabeth Wouters)

Het geschenk van het moederschap
Een gesprek met Mirjam van der Vegt
(Dirk Hanssens osb)

Intermezzi:         

Spreuken van amma Syncletica
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Spreuken van amma Theodora
(selectie: Dirk Hanssens osb)

Onomwonden

Jean Rustin
en zijn seriële kunst rond het naakte bestaan
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Zusters op zoek naar gelukzaligheid
Besloten tuinen in Beaupré en Affligem
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken