Inhoudsopgave nr. 83 (juni 2024)

Kort Nieuws

Dossier: Vredige vreugde

Bronnen van ware vreugde voor Jezus’ leerlingen
volgens het Johannesevangelie
(Tamar Vertommen ocso)

Vreugde en leiderschap
Wijsheid uit de Regel van Benedictus
(John Klassen osb)

Wat naar de hemel terugkeert, tot Gods vreugde
Vreugde in de geschriften van de eerste generatie cisterciënzer auteurs
(Guerric Aerden ocso)

‘Vrede die de wereld niet kent’
Vreugde volgens de heilige Bruno en de kartuizers
(Tim Peeters)

‘Liefde laat vreugde in onze herinnering na’
Thérèse van Lisieux en haar kleine weg
(Paul De Bois ocd)

‘Domheid sluit vreugde uit’
De onvoorstelbare vreugde van Nicu Steinhardt
(Razvan Porumb)

Intermezzi

Vreugde in de Bijbel
(selectie: Dirk Hanssens osb)

De vreugde van een dopeling in de gevangenis
(Nicu Steinhardt)

Kapittel

De vreugde is een ernstige zaak
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

Gekroonde woorden

Vreugde
Bij een gedicht van Paul van Ostaijen
(Dirk Hanssens osb)

Resonanties

Een lofzang op de vreugde
Beethovens muzikale boodschap aan Europa
(Max van de Wiel ocso)

Focus

‘Klimaatnormen en zinvol apostolaat: ook dat zijn onze zorgen’
Trappistinnen in Brecht renoveren en verbouwen hun abdij
(Dirk Hanssens osb)

Onomwonden

Mark Rothko
en zijn ‘mystieke’ doeken met vibrerende kleurvlakken
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Een dal met bloemen en maagden langs de Dijle en de Gete
De abdijen van Florival en Val Virginal
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken