Alle berichten van dekovel

Inhoudsopgave nr. 75 (november 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Amerimnia

Onbezorgd of de juiste zorg? 
De onder- en bovengrens van de amerimnia
(Guerric Aerden ocso)

Krasjes van overdreven bevlogenheid
Naar een spreuk over een kopschuwe broeder in de woestijn
(Dirk Hanssens osb)

De verleiding van de wil
Zorgeloos wilskrachtig in de kringloop van genade
(Grace Remington ocso)

Zoek de vrede, tracht die te veroveren’
Monastiek leven als een weg naar rust
(Tamar Vertommen ocso)

Stoïcijnen en christenen
Is de christelijke zorgeloosheid een vorm van stoïcijns gedrag?
(Carlos Steel)

Ik, de Clown en het Universum
Hoe lichtheid en zorgeloosheid besmettelijk kunnen zijn
(Bart Walter)

Intermezzi

Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen
(Maaike Verstraeten)

Alles is volbracht
(Roger Schutz)

Kapittel

De zorgen zijn voor morgen
maar de inspanning om vrijheid te verwerven voor vandaag
(Dirk Hanssens osb) 

Focus

De Giesbertsen als leidraad voor een geschiedenis
van de trappistenabdij Lilbosch in Echt
(Harry van Royen)

KloosterKado

Cadeau aan het klooster
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Benedictijnen en cisterciënzers onder grafelijke bescherming
Vlaamse abdijsporen in Noord-Frankrijk
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 74 (september 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Brood om van te leven

‘Ik ben het brood des levens’
De broodrede in het evangelie volgens Johannes
(Dirk Hanssens osb)

Brood bakken
en wat het ons kan leren over het leven
(Vlad B. Popa)

Brood als leermiddel
In de school van vertrouwen en geloof
(Guerric Aerden ocso)

Pompoenen en honingkoekjes
Een ‘geromantiseerde’ anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

De breking van het brood
in Handelingen en de Didachè en in de vroegste geschiedenis van het Avondmaal
(Henk Jan de Jonge)

De nood aan opengebroken brood
Als brood geen bron van leven meer is
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo

Koveliaans brood bakken – enkele aandachtspunten
(Tamar Vertommen ocso)

Kapittel

‘De dag begon ten einde te lopen…’
Homilie voor Sacramentsdag
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)    

KloosterKado

Een oude pij
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Cisterciënzererfgoed als getuige van woelige tijden
Boxley: een Vlaamse abdijstichting in Kent
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken