Alle berichten van dekovel

In gesprek met Laibach

Exclusief gesprek tussen de leden van de avant-gardegroep Laibach en onze redacteur Thomas Quartier osb. Oftewel een kruisbestuiving tussen subcultuur en kloostercultuur.

Het bekende Sloveense kunstenaarscollectief Laibach, dat al decennia lang met provocatieve performances een subcultureel ‘klooster van de toekomst’ vormt, was bereid om met de redactie van De Kovel in dialoog te treden. Lees hier het artikel dat verschijnt in het novembernummer van dit jaar. Wie nog geen abonnement heeft op De Kovel en bij inschrijving voor de jaargang 2022 (klik hier) op het digitale invulformulier in het vakje van de voornaam ‘Laibach’ tussen haakjes toevoegt aan zijn/haar voornaam, krijgt niet alleen alle nummers van de 15de jaargang, maar ook het nummer ‘Monastiek leven voor de toekomst’ (waarin o.a. het artikel over Laibach staat).

Inhoudsopgave nr. 69 (september 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Ambrosius van Milaan

Een kerkvader met gezag 
in kerk en wereld
(Dirk Hanssens osb)

Mystagogische catechesen
De initiatie van volwassenen in het vroege christendom
(Gerard Rouwhorst)

Aurelius Ambrosius van Milaan:
dichter van hymnen
(Patrick Lateur)

Jezus’ voeten wassen en zalven
Ambrosius over de boetvaardige zondares als beeld van de kerk
(Tamar Vertommen ocso)

De zondeval van Adam bij Ambrosius
en de mogelijke invloed op Augustinus
(Anthony Dupont & Mathijs Lamberigts)

‘Zorg ervoor dat mensen zichzelf kunnen helpen’
Ambrosius van Milaan over christelijke barmhartigheid
(Peter J. van Egmond)

Een korte revival als patroonheilige
dankzij de bijen en de Boerenbond
(Harry van Royen )

Intermezzi:

‘Gij zult de oren van het volk strelen…’ (Ambrosius van Milaan)

‘Omnia Christus nobis est’ (Ambrosius van Milaan)

 Resonanties

Eenheid en heling in actie:
Joseph Beuys vanuit monastiek oogpunt bekeken
(Thomas Quartier osb)    

HerOpend

Abdijleven aan de samenvloeiing van Leie en Schelde
Twee stadsabdijen van grote allure: Sint-Pieter en Sint-Baafs
(Harry van Royen)

KloosterKado  

De ongenode gast
(Charles van Leeuwen)

  Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 68 (juni 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Het vreemde: een paradox

‘Moge je een vreemde zijn!’ 
Een monastieke zegenwens
(Thomas Quartier osb)

De bizon en de regenboog
De vreemde bedezang van Thomas Quartier osb
(Dirk Hanssens osb)

Hoe het vreemde ons vormt:
van armoede en angst tot waardigheid, veiligheid en rijkdom
(Stef Hublou Solfrian)

Ambivalenties in perceptie van migratie
Reflecties vanuit de theologie van de migratie
(Jorge E. Castillo Guerra)

Als de vrouw vertelt, luistert haar man
Over vertellen tegen de dood en de Verhalen-van-duizend-en-één-nacht
(Frank G. Bosman)

Intermezzi:

De vreemde wereld van Giorgio de Chirico (Dirk Hanssens osb)

De vreemde wereld van Paul Klee (Dirk Hanssens osb)

Kapittel   

Tot zegen geroepen
(Bernardus Peeters ocso)

Forum

Sint Thomas Becket,
de aartsbisschop die gedood werd en toch overwon
(Harry van Royen)

Gekroonde woorden

Kantelberg … of hoe God bestaat
(Dirk Hanssens osb)

Focus   

Geroepen om in gemeenschap te leven
100 jaar monastiek leven in de priorij O.L.V. van Bethanië in Loppem  
(Maksymilian Nawara osb & Dirk Hanssens osb)    

Resonanties

Onstuimige harmonie
Gitaar en paard in rockende balans – Ronnie Wood
(Thomas Quartier osb)

 Agenda

 Boeken