Alle berichten van dekovel

Inschrijving Benedictusoratorium

Een plaatsje reserveren voor een van de drie uitvoeringen kan door eenvoudig dit antwoordformulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te maken op
IBAN: BE08 7350 3101 3413 BIC: KREDBEBB
met duidelijke vermelding van uw naam.


Leuven (abdij Keizersberg) op vrijdag 18 oktober 2019 om 20u15Mechelen (St-Romboutskathedraal op zondag 20 oktober om 15u.Nijmegen (Dominicuskerk) op zaterdag 26 oktober om 17u.
personen


Abonnement op De KovelLidmaatschap DavidsfondsStudent KU Leuven / RU Nijmegen


Koperen jubileum

Dit jaar viert De Kovel zijn koperen jubileum. U leest het goed, reeds 12,5 jaar lang valt bij onze trouwe abonnees vijf keer per jaar hun favoriete tijdschrift in de bus. (U wist van niets maar wil ook graag abonnee worden? Dat kan nu meteen via deze link)

De redactie vond dit een goede reden om feest te vieren, en wil dit graag doen samen met zoveel mogelijke lezers en sympathisanten. Daarom nodigen we u van harte uit voor een van de drie uitvoeringen van het oratorium Benedictus, man van vrede, dat componist Peter Pieters schreef op een libretto van Dirk Hanssens osb, hoofdredacteur van De Kovel. Rode draad doorheen het stuk is het levensverhaal van de heilige Benedictus van Nursia, opgetekend door Gregorius de Grote, opgesmukt met citaten uit de Regel voor monniken en sfeerscheppende aria’s die de kern van het monastieke charisma oproepen. Het belooft een boeiende ontdekkingtocht te worden in de mysterieuze, vaak bijzonder aardse, soms zelfs ludieke, maar altijd aanlokkelijke en hoogspirituele wereld van “Benedictus, man van vrede, mens van licht, heilige hierboven”.

Benedictus, man van vrede

Er zijn drie uitvoeringen voorzien:
Vrijdag 18 oktober, 20u15, Abdijkerk Keizersberg, Mechelsestraat 202, Leuven
Zondag 20 oktober, 15u, Sint-Romboutskathedraal, Mechelen
Zaterdag 26 oktober, 17u, Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen  (deze voorstelling wordt voorafgegaan door een mini-symposium om 15u.)

Bekijk hier alvast de affiche.

Lees meer over het Benedictusoratorium of reserveer alvast een plaatsje voor één van de uitvoeringen!

Oratorium : Benedictus, man van vrede

Libretto: Dirk Hanssens osb
Muziek: Peter Pieters

Een aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Het oratorium Benedictus, man van vrede is een compositie die in het jaar 1999 aan de werktafel van Peter Pieters ontstond. Het werd geschreven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de abdij Keizersberg in Leuven, en viert dus dit jaar zijn 20ste verjaardag. De redactieleden van het monastieke tijdschrift De Kovel vonden er niets beter op dan drie uitvoeringen van dit unieke muziekwerk voor gemengd koor en uitgebreid kamerorkest te programmeren voor de viering van het koperen jubileum van hun blad.

Het schilderachtige libretto van het oratorium is van de hand van Dirk Hanssens osb, hoofdredacteur van De Kovel. De tekst biedt meer dan een loutere samenvatting van het levensverhaal van Benedictus van Nursia, de schutsheilige van Europa. Het libretto beslaat 15 taferelen, wordt voorafgegaan door een proloog en besloten met een epiloog. Elk tafereel heeft zijn eigen karakter en sfeer. Die sfeer vertaalt zich in de partituur van Peter Pieters die daarvoor gebruikt maakt van een gemengd koor, een jongerenkoor, een sopraan-, tenor- en baritonsolo, een recitant en een instrumentaal ensemble bestaande uit hout- en koperblazers, slagwerk en orgelpositief.

De rode draad doorheen het werk is het levensverhaal van Benedictus, zoals paus Gregorius de Grote het optekende. Benedictus ondernam een tocht vanuit Nursia, zijn geboortestad, naar Rome. Zijn vlucht uit Rome, stad van verderf, en het zoeken naar inkeer en afzondering in Effide en Subiaco doen zijn roeping rijpen. Benedictus krijgt volgelingen, maar ook afgunst en jaloezie vallen hem te beurt. Uiteindelijk geeft hij het nutteloze gevecht tegen de kwade machten op als hij merkt dat iemand hem probeert te vergiftigen. Een lastige reis door het gebergte brengt hem en zijn leerlingen op de top van de mythische Monte Cassino, waar ze tussen de ruïnes van de heidense tempels hun monastieke leven hervatten. Hier schrijft Benedicus zijn Regula Monachorum, de levensregel voor monniken en het begin van een bloeiende kloosterorde.

Dit levensverhaal is opgesmukt met citaten uit de Regula en met een snoer van ‘wonderverhalen’, die van het geheel een boeiend, bijna filmisch luisterspel maken. De muziek sluit daar op impressionistische, soms ook expressionistische manier bij aan. De partituur vraagt van de uitvoerders grote technische beheersing en inlevingsvermogen om in elk tafereel de juiste sfeer op te roepen. Zo is de muzikale toon, het ritme, het instrumentarium en de dynamiek eerder opzwepend, zelfs ietwat gewelddadig, als de bezweringsformule uit de medaille van Benedictus in het libretto voorkomt: Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Vade retro satane! (Dat het heilig kruis mij een licht weze. Dat niet de draak mijn gids weze. Ga hier vandaan, satan!) In schril contrast hiermee staat het daaropvolgende deel: enkele kinderstemmen zingen vanuit een ijle, mistige verte, eenstemmig, met enkel orgelbegeleiding: Het moet in alle vroegte zijn geweest, net als toen… Een verwijzing naar de paasmorgen.

Het Benedictusoratorium belooft zijn luisteraars een ongemeen boeiende ontdekkingstocht in de mysterieuze, soms ronduit aardse, op sommige punten zelfs ludieke, maar altijd hoogspirituele wereld van “Benedictus, man van vrede, mens van licht, heilige hierboven”.

In Nijmegen heeft op zaterdag 26 oktober voorafgaand aan de uitvoering van het oratorium een minisymposium plaats (om 15u), geleid door prof. dr. Peter Nissen, prof. dr. Thomas Quartier osb en dom Dirk Hanssens osb.

Leuven : Abdijkerk Keizersberg , vrijdag 18 oktober, 20u15
Mechelen : Sint-Romboutskathedraal, zondag 20 oktober, 15u
Nijmegen : Dominicuskerk, Zaterdag 26 oktober, 17u

Uitvoerders
Koren:    Mechels Kathedraalkoor, Camerata Aetas Nova, Koristen van Keizersberg, Kunsthumaniora Lemmensinstituut
Solisten: Astrid Stockman (sopraan), Lieven Termont (bas), Laurens-Alexander Wyns (tenor), Jos Stroobants (recitant)
Kamerorkest voorbereid door Philippe Benoit, Rik Ghesquière, Tim Ouderits, Peter Jeurissen (orgel)

Het geheel staat onder de leiding van Johan van Bouwelen.

Reserveren kan via dit antwoordformulier:


Leuven (abdij Keizersberg) op vrijdag 18 oktober 2019 om 20u15Mechelen (St-Romboutskathedraal op zondag 20 oktober om 15u.Nijmegen (Dominicuskerk) op zaterdag 26 oktober om 17u.
personen


Abonnement op De KovelLidmaatschap DavidsfondsStudent KU Leuven / RU Nijmegen


Inhoudsopgave nr. 57 (maart 2019)

Kort Nieuws

Dossier: Ballingschap – vloek en zegen

God roept in de ballingschap
Ezechiël, profeet tegen wil en dank
(Luc Devisscher)

– Hoe een balling de leermeester der ballingen werd
Johannes Chrysostomus als Jonagold in de oogstmand van de hemel
(Robert Matheus)

– Verbannen naar een verlaten eiland
Isaac van Stella: ver van al wat in de wereld is
(Guerric Aerden ocso)

– Bannelingen over het Kanaal
Britse religieuzen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw)
(Harry van Royen)

– Ballingen die de apathie voorbij zijn
Mijmeringen bij het rusteloze proza van Bernardo Soares
(Thomas Quartier osb & Stijn Krooshof)

Het gezicht van de ballingschap
Alexej von Jawlensky op zoek naar het verloren vaderland
(Frederik Tack)

Intermezzo I:  ‘Ik zag de hemel geopend’ – visioen van een banneling op Patmos
(Joannes M. Touw osb)

Intermezzo II: In ballingschap tijdens de Groote Oorlog – Belgische trappisten in Nederland
(Harry van Royen)

Kapittel
Het martelaarschap van de liefde
Goede-Weekkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)

Forum
Eeuwenoud en springlevend cisterciënzer erfgoed
Symposium van het Forum Cistercians along the North and Baltic Sea
(Tamar Vertommen ocso)

Focus
Het kleine wolkje hoop
‘Psalmodisch’ beeldend werk van Els Vos
(Katrien Sollie)  

Agenda

Boeken