De Kovel

Monastiek tijdschrift

 
De Kovel is het orgaan van het samenwerkingsverband tussen Vlaamse en Nederlandse abdijen en priorijen van benedictijner- of cisterciënzersignatuur. Als publieks- en bewaartijdschrift hoopt het een vaste plek te verwerven in het hart van de spirituele beleving van zowel bewuste christenen als ernstige zinzoekers. De term ‘kovel’ – die verwijst naar het kleed dat de monniken in de bidplaats boven hun habijt dragen – attendeert immers op de mantelzorg die de benedictijnse familie verschuldigd is aan al wie op zoek gaat naar betrouwbare spirituele paden.
 

 

De Kovel

  • biedt u:
 • artikels, essays en diepte-interviews over thema’s die de kern raken van het spirituele elan binnen de ruime familie van Benedictus, patroon van Europa.
 • ervaringsberichten en opiniërende stukken die bijdragen tot een eigentijdse verkenning van de oudste kloostertraditie van het Avondland.
 • verrassende columns en prikkelende cursiefjes rond heiligenlevens of fragmenten uit de monastieke literatuur.
  in elk nummer een vrijmoedige inkijk in de biotoop van een monnik of een moniale uit een klooster van de Nederlandstalige regio.
 • nieuwsflashes bij belangwekkende gebeurtenissen in en rond de abdijen en priorijen van benedictijner- of cisterciënzersignatuur.
 • aankondigingen van ervaringsdagen, evenementen, studiesessies, recollecties, retraites, etc.
 • grondige besprekingen en kroniekrecensies van boeken over onderwerpen zoals meditatie, contemplatie, filokalia, interreligieuze dialoog, etc.
 • inspirerende tekeningen, verstillende poëzie, sprekende foto’s …

… en nog zoveel meer dat voor elk zinzoeker
een deur kan zijn waarlangs een wereld van levenskunst,
diep geluk en vrede ontdekt wordt.

De Kovel is het Vlaams-Nederlandse tijdschrift dat geredigeerd wordt door monniken en monialen uit de benedictijnse traditie (o.s.b., o.cist. en o.c.s.o.)
De Kovel richt zich tot alle lezers die waarde hechten aan een beproefd zingevingskader of hongeren naar meer diepgang en spiritualiteit.
De Kovel wil het wijde gewaad zijn voor ieder die hunkert naar harmonie en evenwicht in de rusteloze, versnipperde wereld van vandaag.

De Kovel verschijnt vijf keer per jaar (januari, maart, juni, september, november). Elke aflevering telt 80 bladzijden (of meer) vol leerrijke bijdragen en informatie