Abonneren

Abonneer U vandaag nog

(jaargang 2022)

 • een gewoon jaarabonnement kost € 35
 • een steunabonnement kost € 45 (mecenaat vanaf € 70)
 • een studentenabonnement kost € 25 (mits opsturen van een kopie van uw studentenkaart)
 • een proefabonnement kost € 15 (vervalt na ontvangst van 2 afleveringen)
 • één los nummer kost € 9 (het laatst uitgegeven nummer)

Gelieve het verschuldigde bedrag te storten:
– Nederland: girorekening 907601 (IBAN: NL35INGB0000907601 | BIC: INGBNL2A)
– België: postrekening 000-3256647-66 (IBAN: BE07 0003 2566 4766 | BIC: BPOTBEB1)
t.n.v. De Kovel, Johannahoeveweg 79, NL-6816 VG Arnhem.

Via het onderstaande e-formulier kan u zich aanmelden.


  De HeerMevrouwEerwaarde HeerEerwaarde ZusterEerwaarde PaterEerwaarde BroederDs.ProfessorAndere (vul zelf aan voor uw naam)


  een jaarabonnementeen steunabonnementeen studentenabonnementeen proefabonnementhet meest recente nummer

  ● het abonnement is pas geldig na het storten van het verschuldigde bedrag.
  ● na 1 augustus van de lopende jaargang is het wegens administratieve redenen niet meer mogelijk om nog een jaarabonnement te nemen. Wel is dan nog een proefabonnement mogelijk dat recht geeft op de nummers 4 en 5 van de lopende jaargang.

  Zonder opzegging voor 1 december wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.

  Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de wet op de privacy.