Inhoudsopgave nr. 74 (september 2022)

Kort Nieuws

Dossier : Brood om van te leven

‘Ik ben het brood des levens’
De broodrede in het evangelie volgens Johannes
(Dirk Hanssens osb)

Brood bakken
en wat het ons kan leren over het leven
(Vlad B. Popa)

Brood als leermiddel
In de school van vertrouwen en geloof
(Guerric Aerden ocso)

Pompoenen en honingkoekjes
Een ‘geromantiseerde’ anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

De breking van het brood
in Handelingen en de Didachè en in de vroegste geschiedenis van het Avondmaal
(Henk Jan de Jonge)

De nood aan opengebroken brood
Als brood geen bron van leven meer is
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo

Koveliaans brood bakken – enkele aandachtspunten
(Tamar Vertommen ocso)

Kapittel

‘De dag begon ten einde te lopen…’
Homilie voor Sacramentsdag
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)    

KloosterKado

Een oude pij
(Charles van Leeuwen)

HerOpend

Cisterciënzererfgoed als getuige van woelige tijden
Boxley: een Vlaamse abdijstichting in Kent
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken