Inhoudsopgave nr. 78 (juni 2023)

Kort Nieuws

Dossier: Homo ludens – sport en spel

‘Speel het spel met alles wat je hebt!’ 
Liturgie als interactief spel
(Frank G. Bosman)

Jongleur Bernardus:
‘Ik zal spelen om een speelbal te worden voor anderen.’
(Guerric Aerden ocso)

‘Het beste van jezelf geven’
De actuele en historische visie van de katholieke kerk en de pausen op de sport
(Dries Vanysacker)

Het spel van het onbenoembare
en de niet-menselijke speler
(Cisse Meert en Gert Van Langendonck)

Heilig spel of poppenkast?
Over performatieve liturgie
(Thomas Quartier osb)

Intermezzi

Koers is religie
(Dirk Hanssens osb)

De aftrap in Stayen
(Dirk Hanssens osb)

Gekroonde woorden

Speelse kloosterzegen
(Cisse Meert en Chat GPT4)

Focus

Op de golven van de tijd
Reflecties bij het overlijden van de laatste cisterciënzerabt
van de gewone observantie in de Lage Landen
(Harry van Royen)    

 Onomwonden

Piet Mondriaan
en zijn seriële kunst van kerktoren tot compositie
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Maagden aan de oevers van de Schelde
Bernardinnen van het platteland naar de stad Oudenaarde
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken