Inhoudsopgave nr. 76 (januari 2023)

Kort Nieuws

Dossier : Petrus Damiani

De koninklijke weg van het kluizenaarsleven 
volgens eremiet-kardinaal Petrus Damiani
(Guerric Aerden ocso)

Lijden uit liefde
De disciplina in dienst van de monastieke hervorming bij de camaldulenzer Petrus Damiani
(Peter Nissen)

Contemplatie moet ook dienstig zijn
Hoe een middeleeuws dichter en een hedendaags glaskunstenaar Petrus Damiani begrepen
(Dirk Hanssens osb)

Van wereldburger tot kluizenaar
Thomas Merton op zoek naar zijn roeping
(Willy Eurlings)

De kluis van Bolderberg:
de spiegel voor het grotere ‘wij’
Een gesprek met Jonas Slaats
(Dirk Hanssens osb)

Intermezzo

Lof van het kluizenaarsleven door Petrus Damiani
(vertaling: Roger De Coster osb)

Forum

Stille eenzaamheid als bron van verbinding
Overpeinzingen van een retraitant in ‘kartuizermodus’
(Karel Musch)    

 Onomwonden

Franz Xaver Messerschmidt en zijn seriële kunst
(Frederik Tack en Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Monialen in het zog van militair geweld
Tussen Marquette en Groeninghe
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken