Symposium ‘Contemplatie: pad naar vrede’

Op zaterdag 6 november 2011 verleende De Kovel zijn medewerking aan het symposium ‘Contemplatie: pad naar vrede’ van de Vrienden van de Wandelmaat in abdij Sion bij Deventer. Getuige de vele waarderende woorden van de talrijke deelnemers – het maximum van honderd deelnemers was ruim van tevoren al overschreden – mag het symposium een succes heten.