Eenvoud is goud – Symposium

Eenvoud is niet eenvoudig te omschrijven. Het begrip kan staan voor ongekunsteld gedrag, integere wandel, onverdeeld engagement, innerlijke vrede of soberheid. Eenvoud werd door de eeuwen heen met waarheid, goedheid en schoonheid geassocieerd. En met geluk, zeker in tijden van nood en verwarring. Maar wat er ook van moge zijn, geen beter gids en leefkader dan die van Bijbel en abdij om te ontdekken dat eenvoud goud waard is. Een symposium en een boekuitgave willen die wijsheid uit Schrift en klooster ontsluiten.
Symposium
Op zaterdag 16 januari 2010 organiseerden KBS en De Kovel een uniek multimediaal symposium in de trappistenabdij Koningshoeven in de stille gordel rond Tilburg.  Op het programma stonden o.m. lezingen, choreografie en dans, voordracht, beeldmontages, theater en een kunsttentoonstelling, alles rond het thema eenvoud, afwisselend vanuit een bijbelse en een monastieke hoek benaderd. Het symposium fungeerde als dagvullend kader voor de boekpresentatie Eenvoud is goud.
Boek
Eenvoud is goud is een bundeling van essays, columns en gedichten. Een keur van schrijvers, onder wie Frans Berkelmans osb, Mimi Deckers-Dijs, Wil Derkse, Anton Ent, Leo Fijen, Maria de Groot, Maria van Mierlo, Pieter Oussoren, Benno Barnard, Geert Beheydt, Bert Claerhout, Iny Driessen, Jo Gisekin, Herman van Rompuy, Karel Sergen, Benoît Standaert osb en Willem Vermandere, belicht er de eenvoud in relatie tot de Bijbel en de monastieke wereld. Els Vos laat zeven etsen zien, die het boek mede tot een feest van de eenvoud maken.