Medewerker De Kovel boekstaaft Abba Poimen

Classicus Maurits Pinnoy verzamelde en vertaalde alle woestijnspreuken van abba Poimen, een van de beroemdste anachoreten uit het vroegchristelijke Egypte. Het ‘wijsheidsboek’ kreeg de titel Monnik in de woestijn – woorden van abba Poimen en werd voorgesteld op 5 maart in de Leuvense abdij Keizersberg. Dat dit ook voor De Kovel een bijzondere dag was, laat zich gemakkelijk begrijpen. Als de redactie her en der wat belegen ‘mixed pickles’ dropt, dan immers liefst in de rake vertaling van Pinnoy. Op de boekpresentatie kon de ‘dansende abba Poimen’ (cf. januarinummer), die eerder al – samen met acrobatiedanseres Bernice Fransen – zo’n cruciale rol speelde bij de lancering van De Kovel, dus niet ontbreken.

Het boek met apofthegma’s prijkt op de fondslijst van Altiora (Averbode) en Meinema (Zoetermeer).