Hoofdredacteur benoemd tot prior-administrator in Abdij Keizersberg

Abt Guillermo Arboleda osb, praeses van de benedictijnse Congregatie van Subiaco-Cassino, benoemde op 26 februari onze hoofdredacteur Dirk Hanssens osb tot prior-administrator van de Leuvense abdij Keizersberg. Prior Dirk volgt abt Kris Op de Beeck osb, die de abdij al sinds 1993 leidde en zijn beste krachten hieraan wijdde. De nieuwe overste wacht nu de opdracht om de abdij, die decennialang een voortrekkersrol speelde in het liturgisch apostolaat en thans nog tal van religieus-culturele activiteiten ontplooit, in haar veelzijdige uitstraling te bewaren. Dirk Hanssens is in 1962 geboren in het West-Vlaamse Menen. Hij trad in 1987 in bij de benedictijnen van de Keizersberg, sprak zijn geloften uit in 1992 en werd priester gewijd in 1993. In de abdij stond hij onder andere in voor het gastenonthaal en voor de werking van de kleinschalige studentengemeenschap MonteCasino. Telkens als een nieuwe kandidaat zich voor het monniksleven aanmeldde, mocht hij de rol van novicemeester vervullen. Tijdens het abbatiaat van dom Kris Op de Beeck was hij prior claustralis.

Daarnaast ontpopte pater Dirk zich als creatief schrijver en conferencier – wat leidde tot de uitgave van enkele essaybundels. Hij publiceert in het raakvlak van cultuur en spiritualiteit, over religieuze en metafysische poëzie, vroegchristelijke woestijnspreuken en contemporaine beeldende kunst, maar ook over expliciet monastieke thema’s. Enkele libretto’s van zijn hand werden getoonzet door Vlaamse componisten. Eind 2007 concipieerde hij ons monastieke tijdschrift De Kovel, waarvan hij tot op heden de hoofdredacteur is. Sinds 2008 is hij ook gastdocent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

 

Info: www.keizersberg.be.