Inhoudsopgave nr. 52 (maart 2018)

Kort Nieuws
 

Dossier: Levend gebed

– Standvastig en in een geest van rouwmoed
De vaderspreuken en het Jezusgebed
(Tamar Vertommen ocso en Dirk Hanssens osb)

– Hesychasme avant la lettre
Een vadersproke – naar een anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

– Onze roeping:
smeken om Gods barmhartigheid
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

– ‘Gedragen naar ’t hete licht der zon’
Bij een gedicht van Jozef Leo de Belder
(Dirk Hanssens osb)

– ‘U gewijd zij stilte en lofzang’
Harmonie in het monastieke gebed
(Thomas Quartier osb)

– Liturgie van de schepping
Over bloemen en gebed
(Thomas Quartier osb in gesprek met zuster Geertruid)

PORTFOLIO ‘BIDDENDE HANDEN’
(Dirk d’Hoine)

GEDICHT ‘GEBED TOT GOD DIE IS, ZIET EN NEERDAALT’
(Maria José Diegues de Olivieira)

Forum
Bloeit de benedictijnse oblatuur?
Impressies van het 4de internationale oblatencongres in Rome
(Charles van Leeuwen)

Resonanties
Het gevecht met de ascese
Het lenteoffer van Martha Argerich
(Thomas Quartier osb)

herOpend
 ‘Eeuwige kloosterwaarden in een nieuw en verrassend licht’
Reflecties bij herbestemde abdijsites in de Lage Landen
(Harry van Royen)

Agenda

Boeken