Michael Casey in Leuven en Tilburg

SPIRITUELE GIDS MICHAEL CASEY in LEUVEN en TILBURG

In oktober bezocht dom Michael Casey ocso van de Tarrawarra abdij in Victoria (Australië) de Lage Landen. Door zijn talrijke boeken behoort de cisterciënzermonnik tot de meest toonaangevende auteurs over monastieke spiritualiteit vandaag. Zijn bezoek stond in het teken van het spanningsveld tussen individu en gemeenschap.

Op uitnodiging van het Liturgisch Instituut van de KU Leuven en de leerstoel Monastieke Spiritualiteit hield hij twee publieke (Engelstalige) lezingen in abdijen. De eerste vond in samenwerking met De Kovel plaats in de Leuvense abdij Keizersberg, op dinsdag 18 oktober. Deze lezing belichtte het thema vanuit de liturgische spiritualiteit en droeg de titel: Individu en gemeenschap – liturgische ervaringen in een monastieke context.

De tweede lezing vond plaats op zondag 23 oktober in de trappistenabdij Koningshoeven in Tilburg. Daar benaderde Casey het thema vanuit de monastieke spiritualiteit. De titel van zijn lezing luidde: Individu en gemeenschap – monastieke spiritualiteit als signaal voor de huidige tijd.