In Pace Frivola

LUSTRUMVIERING ‘IN PACE FRIVOLA’

Vijf jaar De Kovel is een kleine verjaardag, maar de lustrumviering werd wel een groots en inspirerend gebeuren, een waardig feest van klank en betekenis. Ze vond plaats op vrijdag 16 november 2012 in de abdij Keizersberg in Leuven, en werd met tussenpozen van telkens één week herhaald in de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen (25 november) en de Sint-Pietersabdij in Steenbrugge-Assebroek (30 november). Onder massale belangstelling vertolkte het vocaal ensemble Musa Horti, onder leiding van Peter Dejans, de compositie van de Antwerpse kapelmeester Sebastiaan van Steenberge. Die was geschreven op het poëtische en monastieke libretto In Pace Frivola, dat overigens gedeeltelijk in choreografie werd gebracht door Bernice Fransen, in een uitgekiende regie van Jos Stroobants (die ook de rol van presentator en recitant vertolkte). In het ‘decor’ torende telkens de vijfdelige etsenreeks die grafisch kunstenares Els Vos maakte bij het titelgedicht van de muziektekst. Redactie van het libretto, organisatie en coördinatie van het geheel lagen in de handen van hoofdredacteur Dirk Hanssens osb.

Al na de eerste uitvoering sprak musicoloog en veelgevraagd koorjurylid Vic Nees zijn waardering uit voor “een cantate die in haar soort zonder weerga is” en voor “een bezielde uitvoering”. Monseigneur Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Rotterdam, liet op de diocesane website noteren: “De uitvoering van het muziekwerk, dat iets van de kern van het monniksleven wil overdragen, mag gedenkwaardig heten.” Chris Van Vliet, directeur van het Onze-Lieve-Vrouwe-college in Antwerpen, getuigde dan weer als volgt: “In Pace Frivola heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Hoe de prachtige teksten openbloeiden en hun juiste kleur vonden in een ongelooflijke rijkdom en variatie aan grensverleggende tonaliteit, verrassende dynamiek en coloriet! Tekst, muziek en uitvoering bereik(t)en een niveau van perfectie waar iets van de goddelijke dimensie kon doorschemeren.”

Een impressie met een handvol foto’s die een poging zijn om het evenement in Keizersberg samen te vatten. (© foto’s: Pol Leemans)