Inhoudsopgave nr. 72 (maart 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Crisis, een uitgelezen kans

Crisis als oefening 
in de geest van Elia en andere profeten
(Kees Waaijman o.carm)

Agere contra:
de kunst van de spirituele discipline in tijden van crisis
(Nikolaas Sintobin s.j.)

Opnieuw geboren
De borstweringen van retraites en lockdowns
(Ton Roumen)

Bouwen aan veerkracht in de crisis
en nieuwe kansen zien
(Jeff Gaspersz)

‘De monastieke bubbel houden we aan!’
Visuele spiritualiteit van Maus Bullhorst
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo:

De bijl en de crisis – een vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

 Kapittel

De tussentijdse en de eindcrisis
Twee evangelieperikopen becommentarieerd
(Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Abdijleven in het rustige Venetië van het Noorden
Een Brugs hemelrijk tussen Snaggaard en de Potterie
(Harry van Royen)

Een eeuwenoude erfenis op zoek naar nieuwe accenten
Benedictijnen aan de rand van Brugge
(Harry van Royen)

KloosterKado
De halve Regel
(Charles van Leeuwen)

Forum
Missie in Congo:
een onverwerkte of bijna vergeten geschiedenis?
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken