Inhoudsopgave nr. 71 (januari 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Maria Magdalena

Hoeren die heiligen worden 
Hoe Maria Magdalena en Maria van Egypte tot één rolmodel samensmelten
(Guerric Aerden ocso)

Twee Maria’s en een anonieme vrouw
De caleidoscoop die Maria Magdalena heet
(Lieke Wijnia)

Maria de Marseillaise
Hoe een bootvluchtelinge de meest begeerde heilige werd
(Joost Caen & Dirk Hanssens osb)

Maria als sekswerker: nou en?!
Een feministisch-theologisch perspectief op Maria Magdalena
(Mariecke van den Berg)

De kus en de omhelzing
Een kloosterstory in het licht van Maria Magdalena
(Thomas Quartier osb)

Intermezzi:

Noli me tagere – een schilderij van Titiaan
(Dirk Hanssens osb)

Lamentatio – een laat-middeleeuws sculptuur
(Dirk Hanssens osb)

Gekroonde woorden

Maria Magdalena beurt Simon Petrus op
Een brief en een gedicht
(Jos Stroobants & Dirk Hanssens osb)

 Kapittel

‘Ik zoek hem, maar ik vind hem niet’
De bruid en haar liefde zonder einde
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

HerOpend

Abdijleven in het rustige Venetië van het Noorden
Een Brugs hemelrijk tussen Snaggaard en de Potterie
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken