Excuses aan onze abonnees

Laattijdige verzending novemberbrieven

Geachte abonnees,

Zoals de meesten van u gemerkt hebben, is dit jaar de novemberbrief met uitnodiging tot herabonnering pas half december of voor sommigen nog later, bij u terechtgekomen.

Het betreft een spijtige fout van ons verzendbedrijf Contrapunt, waar wij als Kovel-redactie hoegenaamd geen schuld aan hebben. De brieven waren half november aan het verzendbedrijf bezorgd, maar zijn om een onduidelijke reden daar blijven liggen. Dit zal ongetwijfeld zijn financiële weerslag hebben voor ons, maar we begrijpen dat dit ook voor u vervelend kan zijn, u had immers niet de kans uw abonnement voor 1 december op te zeggen, of u hebt misschien ons presentje voor steunabonnees, het eerste nummer van Klooster! reeds gekocht.

We bieden dan ook, namens het verzendbedrijf, onze oprechte excuses aan.

Hopend op uw begrip,

De redactie