Inhoudsopgave nr. 50 (november 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Heilige ruimte
– Bescherming voor Gods aanwezigheid
Een kloosterlijk pleidooi voor heilige ruimte in kerk en samenleving
(Thomas Quartier osb)
– De sacrale ruimte in de oude Syrische traditie
Het Liber Graduum en de Demonstraties
(Robert Matheus)
Ruimte voor de stilte
Over de ruimtelijke kant van de monastieke leefwereld
(Peter Nissen)
– Ruimte om de volheid van leven uit te drukken
Over architectonische en decoratieve aspecten van bidruimten
(Daniel McCarthey osb)
– De ziel van het kerkgebouw
De objectieve boodschap van de architectonische ruimte
(Michel P. Remery)
– Bouwheer van een nis in mijn hart
Hoe ik God en mens binnenlaat –
in dialoog met boeken, bossen en beesten
(Stefaan Hublou Solfrian)
– ‘Morrelen aan de ruimte van het volledig leven’
Bij een programmatisch gedicht van Lucebert
(Dirk Hanssens osb)

OVERWEGINGEN

 • ‘De tempel zijt gij’
  (Robert Matheus)
 • ‘Verklaring van de goddelijke mysteries’
  (Yohannan bar Zobi)

 

■ Kapittel: De uitstraling van het werk Gods
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

■ Forum

 • De weerbarstige weg
   Monastiek apostolaat in vloeibare tijden
  (Dirk Hanssens osb)
 • Religieus leven: een uitdaging om te vernieuwen
  (Luciano Manicardi)

■ Agenda

■ Boeken