Categorie archief: excuses

DK 56: onvolledige exemplaren


Door een foutje bij de drukker zijn er helaas enkele onvolledige exemplaren in omloop geraakt van DK nr. 56 over Gregorius de Grote. Enkele pagina’s zijn blanco. Onze welgemeende excuses hiervoor! Mocht u een onvolledig januarinummer hebben ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden aan de redactie. Wij bezorgen u zo vlug mogelijk een nieuw exemplaar. Dank voor uw begrip!

Aanbod steun-abonnees verlengd

Daar de brief met uitnodiging tot herabonnering voor 2018 later dan verwacht bij onze abonnees aankwam, geldt het aanbod van een cadeau (de glossy Klooster!) voor de steunabonnees nog tot 10 februari i.p.v. tot 1 januari. Wie nog niet betaalde voor 2018 geniet dus van dit uitzonderlijke voordeel door het bedrag van het steunabonnement, zijnde 40 euro, nog voor 10 februari over te schrijven op de bankrekening van De Kovel. Het traditionele presentje voor de steunabonnees wordt dan afzonderlijk opgestuurd.

Excuses aan onze abonnees

Laattijdige verzending novemberbrieven

Geachte abonnees,

Zoals de meesten van u gemerkt hebben, is dit jaar de novemberbrief met uitnodiging tot herabonnering pas half december of voor sommigen nog later, bij u terechtgekomen.

Het betreft een spijtige fout van ons verzendbedrijf Contrapunt, waar wij als Kovel-redactie hoegenaamd geen schuld aan hebben. De brieven waren half november aan het verzendbedrijf bezorgd, maar zijn om een onduidelijke reden daar blijven liggen. Dit zal ongetwijfeld zijn financiële weerslag hebben voor ons, maar we begrijpen dat dit ook voor u vervelend kan zijn, u had immers niet de kans uw abonnement voor 1 december op te zeggen, of u hebt misschien ons presentje voor steunabonnees, het eerste nummer van Klooster! reeds gekocht.

We bieden dan ook, namens het verzendbedrijf, onze oprechte excuses aan.

Hopend op uw begrip,

De redactie