Inhoudsopgave nr. 56 (januari 2019)

Kort Nieuws

Dossier: Gregorius de Grote

– De crisismanager en restaurateur
Gregorius de Grote: een baken in een woelige tijd
(Harry van Royen)

– Paus Gregorius de Grote
en zijn zoektocht naar perfectie in een imperfecte levensstaat
(Bruno Judic)

Hutsepot en heilsaanbod
Gregorius de Grote leest de tekenen van de tijd
(Tamar Vertommen ocso)

– ‘Als een lang verwachte brief’
Gregorius de Grote en zijn lezing van het boek Job
(Rebekka Willekes ocso)

– Gregorius de Grote en Benedictus van Nursia:
stichtende spiegelbeelden van elkaar
(Dirk Hanssens osb)

– Vingerwijzingen naar het onzichtbare
De hand van God in de Dialogen van paus Gregorius
(Gerard Mathijsen osb)

– Missionaire monniken
De benedictijnse zendingsstrategie van paus Gregorius de Grote
(Peter Nissen)

Bekentenis: ‘Wat voor een wachter ben ik dan?’
Uit een homilie van paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël

Focus

U die Keizersberg een warm hart toedraagt…
Leuvense benedictijnen zoeken toekomst op hun historische site
(Dirk Hanssens osb)  

Resonanties

De kracht van de imaginatie
John Lennon droomt zich een nieuwe werkelijkheid
(Thomas Quartier osb)

KloosterKado

Het voornaamste geschenk
(Charles van Leeuwen)

Agenda

Boeken

DK 56: onvolledige exemplaren


Door een foutje bij de drukker zijn er helaas enkele onvolledige exemplaren in omloop geraakt van DK nr. 56 over Gregorius de Grote. Enkele pagina’s zijn blanco. Onze welgemeende excuses hiervoor! Mocht u een onvolledig januarinummer hebben ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden aan de redactie. Wij bezorgen u zo vlug mogelijk een nieuw exemplaar. Dank voor uw begrip!

Inhoudsopgave nr. 55 (november 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Kleur!

– Rentmeesters over de veelkleurige genade van God
Een bijbelse verkenning en uitnodiging
(Frederik Tack)

– Kleur aanbrengen is waarheid vinden
Het kleurgebruik in iconen
(Dirk Hanssens osb en Thom Breukel)

Contempleren in kleuren
Cisterciënzer accenten in de eerste graalroman
(Guerric Aerden ocso)

– Stralend witte gebouwen
Cisterciënzerabdijen als heldere bakens in ‘verduisterde’ regionen
(Harry van Royen)

– Bruine paters, grauwe zusters en blauwe nonnen
Kleur in religieuze habijten
(Kristien Suenens en Greet De Neef)

Kleuren in Azië
Hindoeïsme en boeddhisme: rijkgetinte religies
(Paul van der Velde)

– Visuele contemplatie
Cusanus en zijn ‘benedictijnse’ correctie
(Inigo Bocken)

Beeldmeditatie: De stad der kleuren
Het nieuw Jeruzalem
(Davide Meindersma)

Forum

– ‘Het menselijke leven van Jezus is ons model’
Enzo Bianchi over Bose 
(Bernhard Eckerstorfer osb)

– Profetische stem en vernieuwende kracht
Symposium over de betekenis van Thomas Merton voor deze wereld
(Thomas Quartier osb)
 

Kapittel
‘Hij kusse mij met een kus van zijn mond’
Advents- en kerstkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)
 

Heropend
Hoe het zoenoffer Drenthes erfgoedhart werd
Mariënkamp in Assen
(Harry van Royen)

Agenda
 

Boeken