Inhoudsopgave nr. 73 (juni 2022)

Kort Nieuws

Dossier: Stilzwijgendheid en communicatie

Oude christelijke wijsheid voor vandaag 
Ware kennis wordt in stilte geboren
(Michael Glerup)

De (kloosterlijke) dialoog:
de hoeder van de stilte
(Guerric Aerden ocso)

Stilte in gemeenschap
Getuigenis van een trappistin
(Katharina Michiels ocso)

Waarachtigheid in woord en daad:
onmisbare sleutel tot vrede
(Jo Hanssens)

Het vaderland van de stilte
Bij een gedicht van Ryszard Krynicki
(Frederik Tack)

Intermezzo:

Stilte spreekt – twee gedichten van Ida Gerhardt
(selectie: Dirk Hanssens osb)

 Forum

Synodaliteit van gemeenschap
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

Focus

Spiegels van verlies
Pointillistische impressies van Luc Vanhie
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKado

Een verkwikkend glas
(Charles van Leeuwen)

Resonanties

Punk & Monk
In dialoog met Charlie Harper van de UK Subs
(Thomas Quartier osb)

  Agenda

 Boeken