Inhoudsopgave nr. 69 (september 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Ambrosius van Milaan

Een kerkvader met gezag 
in kerk en wereld
(Dirk Hanssens osb)

Mystagogische catechesen
De initiatie van volwassenen in het vroege christendom
(Gerard Rouwhorst)

Aurelius Ambrosius van Milaan:
dichter van hymnen
(Patrick Lateur)

Jezus’ voeten wassen en zalven
Ambrosius over de boetvaardige zondares als beeld van de kerk
(Tamar Vertommen ocso)

De zondeval van Adam bij Ambrosius
en de mogelijke invloed op Augustinus
(Anthony Dupont & Mathijs Lamberigts)

‘Zorg ervoor dat mensen zichzelf kunnen helpen’
Ambrosius van Milaan over christelijke barmhartigheid
(Peter J. van Egmond)

Een korte revival als patroonheilige
dankzij de bijen en de Boerenbond
(Harry van Royen )

Intermezzi:

‘Gij zult de oren van het volk strelen…’ (Ambrosius van Milaan)

‘Omnia Christus nobis est’ (Ambrosius van Milaan)

 Resonanties

Eenheid en heling in actie:
Joseph Beuys vanuit monastiek oogpunt bekeken
(Thomas Quartier osb)    

HerOpend

Abdijleven aan de samenvloeiing van Leie en Schelde
Twee stadsabdijen van grote allure: Sint-Pieter en Sint-Baafs
(Harry van Royen)

KloosterKado  

De ongenode gast
(Charles van Leeuwen)

  Agenda

 Boeken