Inhoudsopgave nr. 68 (juni 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Het vreemde: een paradox

‘Moge je een vreemde zijn!’ 
Een monastieke zegenwens
(Thomas Quartier osb)

De bizon en de regenboog
De vreemde bedezang van Thomas Quartier osb
(Dirk Hanssens osb)

Hoe het vreemde ons vormt:
van armoede en angst tot waardigheid, veiligheid en rijkdom
(Stef Hublou Solfrian)

Ambivalenties in perceptie van migratie
Reflecties vanuit de theologie van de migratie
(Jorge E. Castillo Guerra)

Als de vrouw vertelt, luistert haar man
Over vertellen tegen de dood en de Verhalen-van-duizend-en-één-nacht
(Frank G. Bosman)

Intermezzi:

De vreemde wereld van Giorgio de Chirico (Dirk Hanssens osb)

De vreemde wereld van Paul Klee (Dirk Hanssens osb)

Kapittel   

Tot zegen geroepen
(Bernardus Peeters ocso)

Forum

Sint Thomas Becket,
de aartsbisschop die gedood werd en toch overwon
(Harry van Royen)

Gekroonde woorden

Kantelberg … of hoe God bestaat
(Dirk Hanssens osb)

Focus   

Geroepen om in gemeenschap te leven
100 jaar monastiek leven in de priorij O.L.V. van Bethanië in Loppem  
(Maksymilian Nawara osb & Dirk Hanssens osb)    

Resonanties

Onstuimige harmonie
Gitaar en paard in rockende balans – Ronnie Wood
(Thomas Quartier osb)

 Agenda

 Boeken