Inhoudsopgave nr. 66 (januari 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Moderne Devotie

Het succesverhaal van de Moderne Devotie: 
nieuwe spiritualiteit met keuzemogelijkheden
(Anna Dlabačová)

Geert Grote:
de architect van de Moderne Devotie
(Rijcklof Hofman)

Inspiratie uit Groenendaal
Jan van Ruusbroec en de Moderne Devotie
(Rob Faesen s.j.)

Liturgische mystiek
uit het Arnhemse St. Agnesklooster
(Ineke Cornet)

Theater van het verlangen
Ignatius van Loyola en de Moderne Devotie
(Inigo Bocken)

Suster Bertken:
een moderne devote kluizenares
(José van Aelst)

Navolging in crisis?
De herontdekking van de Moderne Devotie
(Thomas Quartier osb)

Intermezzo:   

De profundis (ps. 130): psalmvertaling
(Geert Grote)

Focus   

Levensliederen I
Geen wc-rol, maar een trechter
(Jonah Falke)

Levensliederen II
Stamelende liefde
(Inigo Bocken)

Levensliederen III
Dichtenderwijs
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKado

Erfgenamen
(Charles van Leeuwen)

 HerOpend

Een abdij op vele plaatsen thuis
De Sint-Bernardusabdij met haar ‘uithorigheden’  
(Harry van Royen)    

Agenda

 Boeken