Inhoudsopgave nr. 55 (november 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Kleur!

– Rentmeesters over de veelkleurige genade van God
Een bijbelse verkenning en uitnodiging
(Frederik Tack)

– Kleur aanbrengen is waarheid vinden
Het kleurgebruik in iconen
(Dirk Hanssens osb en Thom Breukel)

Contempleren in kleuren
Cisterciënzer accenten in de eerste graalroman
(Guerric Aerden ocso)

– Stralend witte gebouwen
Cisterciënzerabdijen als heldere bakens in ‘verduisterde’ regionen
(Harry van Royen)

– Bruine paters, grauwe zusters en blauwe nonnen
Kleur in religieuze habijten
(Kristien Suenens en Greet De Neef)

Kleuren in Azië
Hindoeïsme en boeddhisme: rijkgetinte religies
(Paul van der Velde)

– Visuele contemplatie
Cusanus en zijn ‘benedictijnse’ correctie
(Inigo Bocken)

Beeldmeditatie: De stad der kleuren
Het nieuw Jeruzalem
(Davide Meindersma)

Forum

– ‘Het menselijke leven van Jezus is ons model’
Enzo Bianchi over Bose 
(Bernhard Eckerstorfer osb)

– Profetische stem en vernieuwende kracht
Symposium over de betekenis van Thomas Merton voor deze wereld
(Thomas Quartier osb)
 

Kapittel
‘Hij kusse mij met een kus van zijn mond’
Advents- en kerstkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)
 

Heropend
Hoe het zoenoffer Drenthes erfgoedhart werd
Mariënkamp in Assen
(Harry van Royen)

Agenda
 

Boeken