DK 56: onvolledige exemplaren


Door een foutje bij de drukker zijn er helaas enkele onvolledige exemplaren in omloop geraakt van DK nr. 56 over Gregorius de Grote. Enkele pagina’s zijn blanco. Onze welgemeende excuses hiervoor! Mocht u een onvolledig januarinummer hebben ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden aan de redactie. Wij bezorgen u zo vlug mogelijk een nieuw exemplaar. Dank voor uw begrip!