Inhoudsopgave nr. 49 (september 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Veiligheid
‘Zie mij, lieve kleine piranha!’
Veilgheid vergt openheid en moed
(Dirk Hanssens osb)
– Liefde als antwoord op terreur
In de nasleep van de aanslag in de Bataclan
(Ria Weyens)
– ‘Mijn veiligheid is bij de Heer’
Veilig zijn in Christus
(Henry Vesseur osb)
– Zondebokken maken de samenleving niet veiliger
Pleidoooi voor weerbare én vergevingsgezinde slachtoffers
(André Lascaris o.p.)
– Scholen van (on)gehoorzaamnheid
De monastieke weg en de zoektocht naar veiligheid
(Thomas Quartier osb)
– Soldaat van God
De zoektocht naar veiligheid in het leven van dom Sébastien Wyart ocso
(Harry van Royen)

DRIE CARTOONS door Davide Meindersma osb
. De stolp
. De kruisboog
. Veiligheid boven alles

PSALMCOLLAGE door Dirk Hanssens osb
‘Als in een vesting beveiligd’

GEDICHT door Karel Sergen
‘Secuur’

■ Forum: Een monnik op Oerol
Overgangsrituelen op het Terschellingse cultuurfestival
(Thomas Quartier osb)

■ Oog in oog: De kleuren van het klooster
Terugblik op de portrettenserie ‘Oog-in-oog’
(Charles van Leeuwen)

■ Agenda

■ Boeken