Inhoudsopgave nr. 70 (november 2021)

Kort Nieuws

Dossier: Monastiek leven voor de toekomst

Op de loer liggen voor het sublieme
Monastieke guidelines
(Guerric Aerden ocso)

Monastieke (pioniers)plekken in Nederland
Stadskloosters, pleisterplekken en bezinningscentra
(Nick Everts)

Monachisme-light
Een persoonlijke visie op het nieuwe monnikendom
(Kevin Maddy)

Ambivalent engagement
Kunstenaarscollectief Laibach over het klooster van de toekomst
(Thomas Quartier osb)

Een onzekere maar gezegende weg
Geluiden uit het Jongerenklooster van Deventer
(Catharinus van den Berg)

Portfolio:

Gemeenschap van Jeruzalem (© foto: Elke Wetzig)

Sint-Sixtusabdij Westvleteren (© foto: Braambos)

 Kapittel

Marcus (her)lezen
De geraffineerdheid van de Blijde Boodschap
(Charles Vergeer)   

Focus   

Scolastica eindelijk weer met haar broer Benedictus verenigd
Studentenresidentie voor kloosterzusters in de Leuvense abdij Keizersberg
(Dirk Hanssens osb)

HerOpend

Abdijleven in een woelige stad
Gent: toevluchtsoord voor cisterciënzerinnen
(Harry van Royen)

  Agenda

 Boeken