Inhoudsopgave nr. 55 (november 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Kleur!
– Rentmeesters over de veelkleurige genade van God
Een bijbelse verkenning en uitnodiging
(Frederik Tack)
– Kleur aanbrengen is waarheid vinden
Het kleurgebruik in iconen
(Dirk Hanssens osb en Thom Breukel)
Contempleren in kleuren
Cisterciënzer accenten in de eerste graalroman
(Guerric Aerden ocso)
– Stralend witte gebouwen
Cisterciënzerabdijen als heldere bakens in ‘verduisterde’ regionen
(Harry van Royen)
– Bruine paters, grauwe zusters en blauwe nonnen
Kleur in religieuze habijten
(Kristien Suenens en Greet De Neef)
Kleuren in Azië
Hindoeïsme en boeddhisme: rijkgetinte religies
(Paul van der Velde)
– Visuele contemplatie
Cusanus en zijn ‘benedictijnse’ correctie
(Inigo Bocken)
Beeldmeditatie: De stad der kleuren
Het nieuw Jeruzalem
(Davide Meindersma)
Forum
– ‘Het menselijke leven van Jezus is ons model’
Enzo Bianchi over Bose 
(Bernhard Eckerstorfer osb)
– Profetische stem en vernieuwende kracht
Symposium over de betekenis van Thomas Merton voor deze wereld
(Thomas Quartier osb)
 

Kapittel: ‘Hij kusse mij met een kus van zijn mond’
Advents- en kerstkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)
 

Heropend: Hoe het zoenoffer Drenthes erfgoedhart werd
Mariënkamp in Assen
(Harry van Royen)
Agenda
 

Boeken