Inhoudsopgave nr. 47 (maart 2017)

Kort Nieuws

Dossier: Levend water
– Het water van het doopritueel:
symbool van nieuw en vurig leven
(Dirk Hanssens osb)
– De vrouw bij de bron
Op zoek naar levend water in de Schrift
(Rebekka Willekes ocso)
– Wateren die in stilte vloeien
Cisterciënzers en hun hang naar water
(Guerric Aerden ocso)
De bronnen van de Heiland
Water putten met Bernardus van Clairvaux
(Tamar Vertommen ocso)
– Een stroom van gebed
Monastieke getijden op de golfslag der psalmen
(Thomas Quartier osb)
In het teken van het water
Grafisch kunstenares Els Vos en glaskunstenaar Joost Caen
over hun artistieke drijfveren

(Dirk Hanssens osb)

TWEE PASSIEGEDICHTEN VAN JO GISEKIN
– Johannes naast het kruis
– Dertig zilverlingen

Gedicht ontsloten: De vraag als een waterwieling
Duiding bij het vers ‘Vragenderwijs’ van Guillaume van der Graft
(Dirk Hanssens osb)

Forum: Monnik in de songs
Monastieke bespiegelingen rond de figuur en het repertoire van Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Kovaardij: ‘We zijn besloten, maar niet gesloten’
Trappistinnen van Koningsoord openen natuurbegraafplaats
(Ruud Staverman)

Agenda

Boeken