Inhoudsopgave nr. 46 (januari 2017)

Kort Nieuws

Dossier: Johannes Cassianus
De novicemeester van het godgewijde leven
Leven en werk van Johannes Cassianus
(Dirk Hanssens osb)
– Johannes Cassianus
en zijn visie op de deugd van de nederigheid
(Rien van den Heuvel osb)
– Ondeugden en de geestelijke weg
De inzichten van Johannes Cassianus
(Gabriele Ziegler)
– Ambidexter – dubbel rechtshandig
Een model voor de geestelijke strijd bij Johannes Cassianus
(Fidelis Ruppert osb)
– Het rustgebed:
een impuls voor het geestelijk leven
(Peter Dyckhoff)

Uit de werken van Johannes Cassianus:
De vergelijking van de koepelbouwer
De vergelijking van de sluwe slang
De vergelijking van de speerwerper
De vergelijking van de was en de zegelring
De vergelijking van het pluisje of veertje
(selectie: D. Hanssens osb)

Forum: Twee referaten op het generaal kapittel van de congregatie
van Subiaco-Montecassino
– Enkele reflecties over het monastieke leven
(Giorgio Bonaccorso osb)
– De monastieke schat doorgeven
(David D’Hamonville osb)

Focus: Godsliefde – Willem van Saint-Thierry
Oude teksten in een nieuwe taal voor mensen van vandaag
(Frederique Vanneuville)

Resonanties: De vrolijke zonderling
Hauschka ‘prepareert’ de wereld
(Thomas Quartier)

Agenda

Boeken