Inhoudsopgave nr. 43 (juni 2016)

Kort Nieuws

Dossier: Engelen om ons heen
Engelen en hun hardnekkige voortbestaan
Bijbelse en niet-bijbelse gestalten van onschuld en overwinningsdrang
(Dirk Hanssens osb)
– Een heuse werkelijkheid… in beelden
Engelen vanuit de theologie beschouwd
(Anselm Grün osb)
– Geroepen tot Gods lof en dienst aan mensen
De engelenkoren in het visioen van Hildegard van Bingen
(Maura Zátonyi osb)
– Dankbaarheid, liefde en eerbied
Bernardus’ devotie voor engelen
(Tamar Vertommen ocso)
– Het polemische gedicht over de cherubijn en de goede dief
Een paassoghita van de Chaldeeuwse Kerk
(Robert Matheus)
– Wenende engelen
Islamitische gestalten van het onzichtbare en onkenbare
(Joke Lambelin)
– Sporen van kloosterengelen
Op zoek naar ervaringen van het bovennatuurlijke in abdijen
(Thomas Quartier osb)

DRIE ENGELENVERZEN
– ‘Staties naar Caravaggio VII – bij het schilderij Matteüs en de engel’
– ‘Aartsvleugels – Michaël, Gabriël, Rafaël en Ariël’
– ‘Bijna zomer – alsof alles nog moet beginnen’
(Jos Stroobants)

Oog in oog: Aartsengel Michaël
(Charles Van Leeuwen)

Forum: Het getuigenis van Tibhirine
Twintig jaar na de moord op de zeven trappisten
(Armand Veilleux ocso)

Kovaardij: Op adem komen in de duinen van Egmond
Palliatief respijthuis Alkmaar onder Lioba’s vleugels
(Maria van Mierlo)

Agenda

Boeken