Inhoudsopgave Nr. 39 (september 2015)

Kort Nieuws

Dossier: Vrede – recht of gave?
– Vrede ontvangen en vrede stichten
Een bijbelse verkenning
(Jean Bastiaens)
Vredelievenden en vredestichters
in de monastieke traditie
(Guerric Aerden ocso)
– Monastiek pacifisme
De waarheid van David Graeber en Thomas Merton
over de zoektocht naar vrede
(Thomas Quartier osb)
‘Zalig die vrede stichten’
De gave van de actieve geweldloosheid
(Jo Hanssens)
– ‘Jij mag het zeggen, maar ik moet het doen’
Vrede zaaien en oogsten: een kwestie van handelen
(Dirk Hanssens osb)
– De wortel van vrede
Werkt de islam het geweld in de hand?
(Jonas Slaats)

Poëtisch entr’acte: ‘Ik mocht kiezen’ – een vredesgedicht van Toon Tellegen

Kapittel: Het vredevolle ‘gezin’ van het klooster
Excerpten uit Monnik zijn: een bescheiden en edele dienst
(Gabriel Brasó osb)

Kovaardij: ‘We hebben geleerd te denken en te handelen als bouwvakkers’
Bij de benedictinessen van Maria Tempel van de Heilige Geest in Aalsmeer
(Ruud Staverman)

Oog in oog: abt Idesbald van der Gracht
(Harry van Royen en Dirk Hanssens osb)

Agenda

Boeken