Inhoudsopgave nr. 34 (september 2014)

Kort Nieuws

Dossier: Stabiliteit
Stabiliteit als weg naar innerlijke vrede
Een verkenning
(Erik-Godfried Feys osb)
De kunst van het loslaten
Monastieke stabiliteit in tijden van grotere flexibiliteit
(Thomas Quartier)
– De gelofte van stabiliteit:
de ideale voorzet in de drievoudige onthechting
(Dirk Hanssens osb)
– Bewegende rust – stabilitas loci en de moderne cultuur
Reflecties bij de lezing van Michel de Certeau
(Inigo Bocken)
– Kartuizerinnen op zoek naar stabiele observantie:
relaas van een lang geboorteverhaal
(Tim Peeters)
Artistieke en spirituele stabiliteit
Danseres Bernice Fransen en beeldhouwer Willy Peeters over wat hen ‘beweegt’
(Dirk Hanssens osb)

Tekening: Cécile Meindersma osb bij een vaderspreuk van abba Mozes.

Focus: Naar een vernieuwde kennis over en omgang met de schepping
Verfrissende inzichten van kerkvaders uit Oost en West in colloquium
(Dirk Hanssens osb)

Forum: Een monastieke odyssee: trappisten in de Franse Omwenteling
Deel III: Exodus
(Guerric Aerden ocso)

Uitgehoord: De gastenzuster
(een monnik)

Kovaardij: “We wonen met anderen, maar hebben wel een eigen leven”
Bejaarde religieuzen vinden onderdak in Teteringen
(Ruud Staverman)

Agenda

Boeken