Inhoudsopgave nr. 25 (november 2012)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: In Pace Frivola
Elk goed feest is het feest van het volledig leven
(Notker Wolf osb)
– Brevieren (gedicht)
(Ria Borkent)
– Het leven vieren
‘Wij die leven, laten we God eer brengen!’
(Armand Veilleux ocso)
– Op het hoogtepunt van leven de climax van verbondenheid
(Leo Fijen)
Tango met je engelbewaarder
(Bert Claerhout)
– Feest in de woestijn
(Vincent Hunink)
Waar is het feest niet?
‘De tangens van feest en religie in ons hart’
(Alberic Bruschke ocso)
– Hortus conclusus (gedicht)
(Dirk Hanssens osb)
– Feestelijk eten (en vasten)
(Benoît Standaert osb)
– ‘Al mijn bronnen ontspringen in U’
(Scholastica Hetzler ocso)
– Zoals de bomen in dit ontboste land
(Gerard Bodifée)
– ‘Zo’n grote vreugde!’
(Trees Cooman osc)
– ‘Als over mij uw vriendschap en bevrijding komen…’
(Guerric Aerden ocso)
Super Bowl en de vreugde van de Geest
(Meg Funk osb)
– Feesten en vieren – ten eeuwigen dage
(Anselm Grün osb)

Unieke kleuretsen: In pace frivola (vijfdelige cyclus)
(Els Vos)
Foto: Kapiteel in het voormalige benedictijnenklooster van Sant Pere de Rodes
(Catalonië)
(© foto: Martin M. Miles)

■ Kovaardij: Werken en feesten in ’s Heren wijngaard…
Het Brugse begijnhof met zijn monasterium en zijn godshuizen
(Dirk Hanssens osb en Harry van Royen)

■ Uitgehoord: De feestarrangeur
(een moniale)

■ Oog in oog: Willibrord
(Charles van Leeuwen)

■ Focus: ‘Op weg met het verlangen naar leven en geluk’
Yvonne Nieuwenhuijs over Benedictus’ school voor het leven
(Ruud Staverman)

■ Forum: De droom van het Tweede Vaticaans Concilie
Symposium en boekvoorstelling in De Nieuwe Liefde (Amsterdam) 
(Peter Vande Vyvere)

■ Agenda

■ Boeken