Inhoudsopgave nr. 6 (januari 2009)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Benedictus: ‘inspirator’ van vele tradities
– De kartuizerorde en het benedictijnse monnikendom
Twijgen aan dezelfde stronk?
(Tim Peeters)
– Franciscus en Benedictus
Dwarsverbanden tussen de benedictijnse en franciscaanse traditie
(Gerard Pieter Freeman)
– Montserrat en haar beroemde socius
Ignatius en de benedictijnen
(Rob Faesen sj)
– Hoe talloos de levende wezens ook zijn …
Het monastieke hart van het boeddhisme – gesprek met Ton Lathouwers
(Dirk Hanssens osb)
– Vaak openbaart God aan de jongste wat het beste is
Benedictus: ‘inspirator’ van Bose?
(Guerric Aerden ocso)

Tekening: Abba Poimen (Davide Meindersma)
Gedicht: Benedictus, Pater Dioratikos (Dirk Hanssens osb)

■ Kapittel: Sterven is de regel, leven de uitzondering
Als Guerric van Igny het kapittel preekt…
(Guerric Aerden ocso)

■ Kovaardij
Trappistinnen van priorij Klaarland (Bocholt)…
… hebben de grond ‘vertrouwen’ om op te bouwen 
(Maria van Mierlo)

■ Column: De loutering van de nacht
(Bert Claerhout)

■ Focus: Een impressie
Getuigenis over de sessies monastieke spiritualiteit 
(abdij Nazareth – Brecht)

■ Oog in oog: woestijnmoeder Syncletica
(Charles van Leeuwen)

■ Forum
– Vijf monastieke lessen
Afscheidsrede op het Generale Kapittel 
(Bernardo Olivera ocso)
– Adeste fideles: parel in het koekoeksnest?
Een benedictijn op zoek naar de oorsprong van de populaire kerstode
(Gilbert Huybens)
– Europa ontwaakt …of slaapt?
(Pius Drijvers ocso)

■ Agenda

■ Boeken