Inhoudsopgave nr. 5 (november 2008)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Oprecht bewogen
– Cogitationes Cordis Eius – Gedachten van het hart
De Heilige Schrift over het hart
(Ad Lenglet osb)
– Met Cassianus op weg naar het zuivere hart
(Malachias Huijink ocso)
– ‘Heb een hart’
De woestijnvaders, Augustinus en Gertrudis van Helfta over het hart
(Bernarda Kötting osb/ap)
– Bernardus en de nieuw verworven ruimte van het hart
(Gueric Aerden ocso)
– De kus van het vuur
(Christiane Dumez)

■ Kapittel: Dit is het moment om de kunst van het luisteren opnieuw te leren
(Enzo Bianci)

■ Column: Naar de kelder – annex: In memoriam
(Kees Fens)

■ Focus: Contemplatie Online
E-mailgesprek met abt Alberic Bruschke ocso 
(Dirk Hanssens osb)

■ Kovaardij
Trappisten van abdij ‘Lilbosch’ (Echt)…
… beseffen hoe stil de lamp op de standaard is 
(Maria van Mierlo)

■ Oog in oog: Nil Sorski
(Charles van Leeuwen)

■ Forum
– Een abdijkerk die duizend jaar trotseert
Clear Creek en de nieuwe missie
(Marc Loriaux osb)
– Een huis van samenkomst
Joods-christelijke ontmoeting in Antwerpen
(Simone van den Brink osb)
– Berichten van A.I.M.
(Marc Loriaux osb)

■ Agenda

■ Boeken