Inhoudsopgave nr. 40 (november 2015)

Kort Nieuws

Kloosterjobs uit de doeken gedaan
(Dirk Hanssens osb)

Dossier: De jongste dag – het eschaton
– Staan en zitten in het licht van de jongste dag
Geleefde woestijneschatologie
(Malachias Huijink ocso)
De onweerstaanbare liefde van God
Twee Syrische kerkvaders over de universele verlossing in Christus
(Kees den Biesen)
– De monniken van Sénanque
De jongste dag is de oudste gelijk –
bij een gedicht van Luuk Gruwez
(Dirk Hanssens osb)
– Van liefdespoëzie naar paradijservaring
Op weg met Dante en Beatrice
(Kees den Biesen)
– In het licht van de eeuwigheid
Eschatologisch leven op de monastieke weg
(Thomas Quartier osb)

Gedicht met (averechtse) leessleutel: ‘Klein liedje met een refrein’ van Jos Stroobants
Gedicht met (averechtse) leessleutel: ‘Het lied der dwaze bijen’ van M. Nijhoff

Forum: Negenhonderd jaar in het voetspoor van de doctor mellifluus
Clairvaux 1115-2015
(Harry van Royen)

Focus: Het waaien van de Geest in de monastieke tuin
Laura van abt Poimên viert tiende verjaardag –
Gesprek met Linda Vercauteren
(Dirk Hanssens osb)

Oog in oog: sister Maria Boulding
(Charles van Leeuwen)

Uitgehoord revisited: Harmonie en vrede in het kloosterwerk
(Guerric Aerden ocso)

Agenda

Boeken