Inhoudsopgave nr. 4 (september 2008)

■ Redactioneel

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De Koninklijke Weg en zijn boordstenen
– Lusteloosheid en vreugde
Evagriaanse boordstenen van de Koninklijke Weg 
(Dirk Hanssens osb)
– Een grote zomer (een lied)
Gedicht belicht
(Hubert van Herreweghen & Dirk Hanssens osb)
– Onthaasting of de zin van de lusteloosheid
De twee zijden van de acedia
(Henry Vesseur osb)
– Lege ruimte: begin van een nieuwe Koninklijke Weg
Bij een briefwisseling met Anselm Grün
(Leo Fijen)

■ Anonyma – bij beetjes
(Davide Meindersma)

■ Kapittel: Nergens rust. Het leven van de heilige Hilarion
(Vincent Hunink)

■ Kovaardij
Benedictinessen van priorij Nazareth (Tegelen) …
… leren ook vandaag waar God wil wonen 
(Maria van Mierlo)

■ Column: De twilight zone
(Dirk Hanssens osb)

■ Focus: Thomas Merton over ascese, contemplatie en heiligheid
Bij de veertigste verjaardag van een overlijden 
(Wilfried Vanhoutte)

■ Oog in oog: Soeur Marguerite de Beaumont
(Charles van Leeuwen)

■ Forum
– Honderd jaar benedictijnen in Noord-Transvaal (Zuid-Afrika)
Deel III: 1988-2008
(Frank Teirlinck & Dirk Hanssens osb)
– Cisterciënzer lekenkapittel te Huerta
(Guerric Aerden ocso)
– Chant – Music for Paradise
(Dirk Hanssens osb)

■ Agenda

■ Boeken