Inhoudsopgave nr. 37 (maart 2015)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De stichters van Cîteaux
– Cîteaux in de kering van het eerste millennium:
monastieke synthese van een maatschappelijke herbronning
(Harry van Royen)
Een open plek in het woud
Stichting van Cîteaux door drie elkaar opvolgende abten
(Guerric Aerden ocso)
De liefdesweg van Stephanus Harding
Het nuchter meesterschap van een bewogen abt
(Wim Verbaal)
– De Bijbel van Stephanus Harding:
vrucht van respect en zin voor authenticiteit
(Guerric Aerden ocso)
– Heiligencultus en vorming van een identiteit in Cîteaux
De iconografie van Hiëronymus in de handschriften
uit het atelier van Stephanus Harding
(Alessia Trivellone))
– Cîteaux, de kerkhervorming en de Investituurstrijd
Het engagement van de eerste cisterciënzers uit miniaturen afgelezen
(Dirk Hanssens osb)

■ Focus: Een spirituele vriendschap die zich blijft ontwikkelen
Geschiedenis van de benedictijnse oblatuur (3)
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: “Het verzoek van de Heer was een verrassing van de heilige Geest”
Chemin Neuf brengt nieuw elan in Oosterhout
(Ruud Staverman)

■ Uitgehoord: De boekbindster
(een monnik)

■ Forum: Het werkende evenwicht
Derde Internationale Vormingsbijeenkomst Congregatie Subiaco-Monte Cassino
(Henry Vesseur osb)

■ Agenda

■ Boeken