Inhoudsopgave nr. 36 (januari 2015)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: zeven spirituele gidsen
Esther de Waal
God zoeken in een druk alledaags leven
(Charles van Leeuwen)
– Reinhard Körner
De tijd is rijp voor een hernieuwde relatie met God
(Jan Glorieux)
– Laurence Freeman
De ambassadeur van de dagelijkse meditatie
(Kim Nataraja)
– Simone Pacot
Het evangelie beleven en opstaan uit verlamdheid 
(Rita David & Dirk Hanssens osb)
– Marcelo Barros
Monnik in de voetsporen van Dom Helder Camara
(Luc Vankrunkelsven o.praem.)
– Lytta Basset
Tussen verzengende schuld en heilige woede
(Dirk Hanssens osb)
– Konstantin Wecker
De strijdbare monnik in de flamboyante Liedermacher
(Thomas Quartier)

TEKENINGEN: silhouet portretten
(Thom Breukel)

■ Focus: Leidinggeven vanuit luisterkracht
Coaching op benedictijnse leest
(Birgit Verstappen)

■ Kovaardij: “Wat wij ‘kerk’ noemen, is ruimte die ontvangt”
Een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouweabdij in Oosterhout 
(Dirk Hanssens osb)

■ Uitgehoord: De wasbroeder
(een monnik)

■ Agenda

■ Boeken