Inhoudsopgave nr. 33 (juni 2014)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Tussen handboog en kromstaf
– Op wie mikt God?
Boogschieten in de Bijbel
(Luc Devisscher)
– Militia Christi
Bernardus van Clairvaux en de ridderorden
(Guerric Aerden ocso)
– Tussen bondgenootschap en broederschap (m/v)
Impressies bij het 17de gildecongres van het oude Hertogdom Brabant
(Geneviève Ostyn)
– Tussen handboog en kromstaf
Gilden, kerk en klooster in een spanningsvolle geschiedenis
(Peter Nissen)
– Sint-Sebastiaan en Sint-Joris:
prominente beschermheiligen van schuttersgilden
(Dirk Hanssens osb & Gilbert Huybens)
De dresscode van de kinderen van God
Gilden leggen mede het fundament voor een vreugdevolle kerkbeleving
(Dirk Hanssens osb)
– “Het oordeel over het kerkelijk gehalte van de gilden hangt af van je blikrichting”
Notities bij het panelgesprek op het Brabants gildecongres in abdij Keizersberg
(Arthur Spaepen)

Tekening: Cécile Meindersma osb bij een vaderspreuk van abba Antonius de Grote.

Foto’s: Bruno Daenen

■ Focus: De Groote Oorlog en zijn impact op het abdijleven
(Harry van Royen)

■ Forum: Een monastieke odyssee: trappisten in de Franse Omwenteling
Deel II: La Valsainte
(Guerric Aerden ocso)

■ Oog in oog: Henry Du Mont
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: “We brouwen om te leven, maar we leven niet om te brouwen”
In Zundert keert de verstilde rust terug
(Ruud Staverman)

■ Agenda

■ Boeken