Inhoudsopgave nr. 32 (maart 2014)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Het offer
Het bevrijdende offer
Over het corrigerende accent van de monastieke theologie
(Thomas Quartier)
– Onze-Lieve-Vrouw van de Atlas
en het verhaal over offergezindheid dat ouder is dan de historie over Tibhirine
(Theo Dirix)
– De doornenkroon, de soldaat en de kunstenaar
Bij enkele etsen van Paul van Dongen
(George Meertens)
– Opdat wij niet onvruchtbaar noch ondankbaar zijn
De offergedachte bij Ireneüs van Lyon
(Henry Vesseur osb)
“Het echte offer is de dankbare aanvaarding dat jou slechts één stapje voorwaarts is gegund”
Kluizenares Elisabeth over oefenen in godsvertrouwen
(interview: Dirk Hanssens osb)
– Luisteren naar de wereld
Het engagement van de oblaten van Sint-Benedictus
(Charles van Leeuwen)
– “Je krijgt iets heel moois aangereikt”
Oblaat en predikant Anne-Marie Visser over het offer
(interview: Ruud Staverman)

Tekening: Cécile Meindersma osb bij een vaderspreuk van abba Macarius de Grote.

■ Focus: Vriendschappen die zich blijven ontwikkelen
Geschiedenis van de benedictijnse oblatuur (I)
(Charles van Leeuwen)

■ Uitgehoord: De abdijwinkelier
(een monnik)

■ Forum: Een monastieke odyssee: trappisten in de Franse Omwenteling
Deel I: Hervorming
(Guerric Aerden ocso)

■ Agenda

■ Boeken