Inhoudsopgave nr. 31 (januari 2014)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Dienstbare deemoed
– Onnutte knechten én vrienden
Deemoed vanuit bijbels-evangelisch perspectief
(Dirk Hanssens osb)
– Paus Franciscus
De deemoed van een kind
(Erik De Smet)
De mooiste kant van de deemoed
(Roos Maes)
– Waarom het slecht gaat in kerk en samenleving
Jan van Ruusbroec over de belangeloze en deemoedige liefde
(Jacqueline Conings)
– 33 redenen om nederig te zijn
Anonieme wijsheid
(selectie: Dirk Hanssens osb)
– Macht en controlezucht, of dienende deemoed?
Het leiderschap van Machiavelli, Rand en Benedictus
(Will Derkse)

Tekening: Cécile Meindersma osb bij de vaderspreuk van abba Johannes de Kleine.

■ Kapittel: De heldere liefde van het broederlijk dienen
(Manu Van Hecke ocso)

■ Oog in oog: Machteld van Maagdenburg
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: ‘Als het stopt, dan stopt het’
God zoeken in het oude centrum van Tilburg
(Ruud Staverman)

■ Agenda

■ Boeken